Home

Zástavní právo ius wiki

Vypracované otázky ke zkoušce - Ius Wiki

 1. Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. IUS WIKI je hostovaná na serveru společnosti Sunnysoft. Děkujeme za podporu. Za pivem - server o pivu | Právo na informace | KZ - mezinárodní právo soukrom
 2. Věcná práva (latinsky iura in rem) umožňují úplné nebo částečné právní panství nad určitou hmotnou i nehmotnou věcí.Postavení oprávněné osoby vylučuje kohokoliv jiného z právního působení na věc jím ovládanou, v případě porušení tohoto práva má právní nárok na ochranu před takovým jednáním
 3. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu lze označit za předstupeň exekuce. Jde vlastně o zajištění dluhu u státního orgánu (nejčastěji finančního úřadu nebo OSSZ). Pokud dlužník nedoplatek na dani nebo dlužné sociální či zdravotní pojištění nezaplatí, je na jeho nemovitost nařízena exekuce
 4. Zástavní právo lze z obecného hlediska definovat jako institut, díky němuž mohou vzniknout jiné osobě práva k věci, kterou nevlastní. Cílem zástavy je zajistit, aby věřitel získal zpět svou pohledávku. Zástavní právo pak tuto pohledávku zajišťuje takovým způsobem, aby v případě nesplnění povinností, které.
 5. Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí.Řidčeji se slovo vlastnictví používá také ve významu majetek či jmění. Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem.Jde o právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám (erga omnes.
 6. Římské ius civile se skládalo z vlastního ius civile v nejužším smyslu a ius pontificium či ius sacrum. K tomuto dělení se též používala slova ius a fas. Zatímco fas reguloval vztahy mezi člověkem a bohy, ius bylo právo výlučně lidské, řešící uspořádání společnosti a praktické záležitosti mezi lidmi
 7. Občanské právo procesní ius wiki. Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem.

Užívací právo ( / j U z j U f r ʌ k t /) je omezen skutečný přímo (nebo věcné vpravo) nalézt v občanskoprávních a smíšené jurisdikce, které spojuje dvě majetkové zájmy Usus a fructus: . Usus ( použití) je právo přímo nebo beze změny užívat nebo si užívat věci, které jsou posedlé.; Fructus (ovoce, v přeneseném smyslu), je právo na získání zisku z věci. Užívací právo ( / j U z j U f r ʌ k t /) je omezen skutečný přímo (nebo věcné vpravo) nalézt v občanskoprávních a smíšené jurisdikce, které spojuje dvě majetkové zájmy Usus a fructus: . Usus (použití) je právo přímo nebo beze změny užívat nebo si užívat věci, které jsou posedlé.; Fructus (ovoce, v přeneseném smyslu), je právo na zisk z majetku, který. Zástavní právo zřízené podle ustanovení § 129c a násl. hospodářského zákoníku má - jak bylo uvedeno výše - pouze obligační povahu, a proto při smluvním převodu zastavené věci zástavní právo nepůsobí proti jejímu nabyvateli. Od nabyvatele věci na základě smlouvy je však třeba odlišovat právního nástupce. Zástavní právo zákonné Zákonné zástavní právo vzniká automaticky při splnění zákonem předpokládaných podmínek. Jedná se např. o občanský zákoník (§ 672 upravuje vznik zástavního práva pronajímatele k movitým věcem nájemce), zákon o vlastnictví bytů (§ 15), obchodní zákoník (§ 535, § 608, § 628, § 707) Ke vzniku zástavního práva je třeba naplnění některé právní skutečnosti, se kterou je vznik vázán. Nejčastěji vzniká zástavní právo na základě smlouvy. Zákon výslovně stanoví, že zástavní smlouva musí být písemná. Zástavní smlouva musí jednoznačně vymezit označení zástavy (předmět zástavního práva) a zajišťovanou pohledávku

Věcná práva - Wikipedi

 1. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky (typicky zaplacením), zánikem zadržené věci, vzdá-li se ho věřitel jednostranně nebo dohodou s vlastníkem věci (např. věc dobrovolně vydá), dostane-li se věc trvale z jeho moci nebo získá-li dostatečnou jistotu, kterou ovšem může poskytnout kdokoli
 2. Toto právo se uplatňuje zejména obranou (exceptio - námitkou) proti věřitelově žalobě. Je pak na dlužníkovi, zda toto právo využije či nikoli, nebo se jej dokonce může zřeknout. Je zde ovšem i možnost, že dlužník toto právo pozbyde nezávisle na své vůli, a to například uplynutím času
 3. Zástavní právo v novém občanském zákoníku Lukáš Vymazal Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, 2015, 516 s. Publikaci je možné zakoupit >>> zde. Ukázka z kapitoly. Kapitola 4. Rozsah zástavního práva. 4.1 Přírůstek, příslušenství, plody a užitky zástavy. 1
 4. Zástavní právo tu sice bude dál, ale všude jinde bude hypotéka vedena jako splacená a banka po vás také nebude už chtít vůbec nic. A někdy se tohle zapomenutí dokonce vyplatí. Zástavní právo jako ochrana vašeho majetku Pro všechny možné podvodníky se totiž vaše nemovitost jeví jako stále napsaná na banku
 5. Zástavní právo zákonné. Zákonné zástavní právo vzniká automaticky při splnění zákonem předpokládaných podmínek. Jedná se např. o občanský zákoník (§ 672 upravuje vznik zástavního práva pronajímatele k movitým věcem nájemce), zákon o vlastnictví bytů (§ 15), obchodní zákoník (§ 535, § 608, § 628, § 707)

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem. Vítejte v on-line právní poradně IuRe. exekucí Dříve obchodní zákoník (z. č. 513/1991 Sb., dále také jen obch.zák) upravoval pouze zástavní právo k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením omezeným; zástavní právo k akciím jako cenným papírům bylo upraveno v zákoně o cenných papírech (z. č. 591/1992 Sb.) - zástavní právo ke skladovaným věcem (§ 535) - zástavní právo k zásilce (§ 608) - zástavní právo dopravce k zásilce, dokud s ní může nakládat (§ 628) - zástavní právo banky k předmětu uložení, dokud se u ní nachází (§ 707) c) podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgán

Zástavní právo v katastru nemovitosti na směnku. (1 odpověď) Co to znamená Zástavní právo soudcovské. (1 odpověď) Měl by mít člověk, který se už necítí šťastný, (třeba 100 let a více), netrpí nevyléčitelnou nemocí, možnost eutanázie? (12 odpovědí). ius in re. 0 references. described by source. Ottův slovník naučný 00572679. 0 references. PSH ID. 9031. 0 references . Sitelinks. Wikipedia (11 entries) edit. cswiki Zástavní právo; dewiki Pfandrecht; euwiki Bahi; hewiki שעבוד (בטוחה

Zástavní právo k nemovitosti a způsoby financování - Měšec

 1. Kompletní judikatura - více než 700.000 rozsudků všech soudů ČR,SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty, judikát ze zdrojů: Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud , Ústavní soud ČR, Soudní dvůr EÚ
 2. debaty mladých právníků 2007 - Olomoucké debaty mladých právník
 3. Homepage | LINDAT CLARIAH-CR

Vlastnictví - Wikipedi

 1. právo na soudní a jinou právní ochranu. Rodinné právo - Wikipedie; Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny
 2. Tyto smlouvy byly uzavřeny s bývalým SSSR, Polskem, Maďarskem, NDR, Bulharskem, Mongolskem a poslední je smlouva o naturalizaci s USA.Občanství České republiky se uděluje na principu ius sanguinis, což znamená pokrevně po rodičích skutečnost, že místo narození je Česká republika, k nabytí občanství neopravňuje automaticky
 3. Římské právo - Iuridictu
 4. Občanské právo procesní ius wiki - texty na ius wiki

Video: Užívací právo - Usufruct - qaz

 • Pálení žáhy nalačno.
 • Predtucha vyznam.
 • Telegraf cena.
 • Pavouk na halloween.
 • Monster high test.
 • Diadermine lift .
 • Jak poznat slepé střevo.
 • Fimoza u dospělých.
 • Willy wonka song.
 • Pekárna ostrava centrum.
 • Idi amin.
 • Vga karta.
 • Jak vybělit dětské zuby.
 • Organela ve které probíhá buněčné dýchání.
 • Keter corfu antracit.
 • Jak krmit psa s rakovinou.
 • Citlivá červená pokožka hlavy diskuze.
 • Zdroj mikrovlnného záření.
 • Hayward filtrace nahradni dily.
 • Oplatkovač recepty.
 • Zazimování bazénu bestway s konstrukcí.
 • Rozpis ledu frydek mistek.
 • Platnost kuponu litacka online.
 • Plané neštovice infekčnost.
 • Jak se fotí amsterdam.
 • Tamron 70 300 di vc usd.
 • Cold blood 2019.
 • Agnieszka radwańská.
 • Kotouč kolečko.
 • Is fačr výsledky.
 • Želva zelenavá wikipedie.
 • Ztracené bednění vyvýšený záhon.
 • Posuvná brána do oblouku.
 • Co zařídit na začátku těhotenství.
 • Frýda otevírací doba velikonoce.
 • Jak pracovat s vision board.
 • Sanu babu lazarská.
 • Valdštejn liberec menu.
 • Vodafone deutschland.
 • Pohádka o kouzelném stromu.
 • Marsa alam recenze.