Home

Fosfid vápenatý s vodou

Agromanual.cz provozuje: Kurent, s.r.o. Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice IČO: 25177338 DIČ: CZ25177338 tel.: +420 387 202 310 agromanual@agromanual.c Fosfid vápenatý Ca 3 P 2 po styku s vodou uvolňuje samozápalný difosfan P 2 H 4 a používá se jako náplň signalizačních prostředků pro námořnictvo. Prudce jedovatý fosfid zinečnatý Zn 3 P 2 se používá jako deratizační prostředek Zdroj toxického fosfinu, nebezpečné reakce s vodou R-věty (zastaralé) R15 / 29 R28 R50: S-věty (zastaralé) (S1 / 2) S22 S43 S45 S61: NFPA 704: 0. 4. 3. W. Fosfid vápenatý ( CP) je anorganická sloučenina se vzorcem Ca 3 P 2. Je to jeden z několika fosfid. 11) Při přípravě fosfanu reaguje fosfid vápenatý s vodou podle rovnice \(Ca_3P_2+6H_2O \to 2PH_3+3Ca(OH)_2\). a) Kolik fosfidu vápenatého je nutné použít na přípravu \(35\: dm^3\) fosfanu, jestliže je fosfid znečištěn ze 14 % nereagujícími příměsemi? b) Kolik 36% HCl je nutné na neutralizaci vzniklého hydroxidu vápenatého

Fosfid vápenatý. Dusičnan vápenatý, Pokračováním v používání služeb od 25. května 2018 potvrzujete a souhlasíte s našimi aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů a zásad cookies. Odmítnout Přijmout. Z par po kondenzaci pod vodou získal prvek jako voskovitou látku, která na vzduchu ve tmě světélkovala. Ca 3 P 2 - fosfid vápenatý. přísada do námořních signálních pochodní neboť při reakci s H 2 O uvolní samozápalné fosfany; halogenidy; fosfor tvoří tři řady halogenidů (P 2 X 4, PX 3, PX 5 Fosfid zinečnatý (též fosfid zinku) je anorganická sloučenina se vzorcem Zn 3 P 2.. Kovové fosfidy se používají jako rodenticidy.Směs potravy a fosfidu zinečnatého se ponechá tam, kde ji mohou hlodavci pozřít. Kyselina v trávicí soustavě hlodavce reaguje s fosfidem za vzniku toxického plynného fosfanu.Tuto metodu lze použít tam, kde jsou hlodavci odolní vůči běžně. Příprava hašeného vápna je velmi jednoduchá, neboť oxid vápenatý je jeho zásaditý anhydrid a s vodou reaguje velmi živě. Historicky nejstarší využití vápna bylo ve stavebnictví - v omítkách je používali již starověcí Římané. Při nedostatku vápence kvůli tomu dokonce někdy byly rozbíjeny mramorové sochy Fosfidy: červený fosfor, fosfid vápenatý (Ca 3 P 2) sloučeniny s halogeny: halogeny fosforité (PX 3), fosforečné (PX 5), tetrahalogendifosfany; chlorid fosforitý PCl 3; sloučeniny s kyslíkem: oxid fosforitý P 4 O 6: bílá krystalická látka; velmi jedovatý; spalování fosforu (omezený vzduch) kyselý; s vodou - roztok.

Fosfid hlinitý (též fosfid hliníku, chemický vzorec AlP) je anorganická sloučenina fosforu a hliníku.Používá se jako polovodič s velkou šířkou zakázaného pásu. a jako pesticid.Jedná se o bezbarvou tuhou látku; běžně se však prodává v podobě šedo-zeleno-žlutého prášku, který má svou barvu vlivem nečistot vzniklých hydrolýzou a oxidac Fosfidy: červený fosfor, fosfid vápenatý (Ca 3 P 2) sloučeniny s halogeny: halogeny fosforité (PX 3), fosforečné (PX 5), tetrahalogendifosfany ; chlorid fosforitý PCl 3; sloučeniny s kyslíkem: oxid fosforitý P 4 O 6: bílá krystalická látka; velmi jedovatý; spalování fosforu (omezený vzduch) kyselý; s vodou - roztok. 2.2.1 Ozna čování v souladu s na řízením (ES) č. 1272/2008 Nebezpe čné látky, které jsou základem pro ozna čování: fosfid vápenatý (difosfid trivápenatý), oxid vápenatý Výstražné piktogramy (GHS) GHS02 GHS06 GHS09 Signální slovo: Nebezpe č Účinná látka: fosfid vápenatý (18%) Polytanol je přípravek ve formě granulátu uvolňujícího plyn; Více informací naleznete v technickém listu; H-věty: H260: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. H301: Toxický při požití Fosfid hlinitý sa používa ako fumigant aj požerový pesticíd. Pri rodenticídnom použití sú pelety vyrobené zo zmesi obsahujúce fosfid hlinitý a potravu pre hlodavce. Kyselina v tráviacom trakte reaguje s fosfidom za vzniku toxického fosfánu. Podobne sa používajú aj fosfid zinočnatý a vápenatý

fosfid vápenatý - Účinné látky - Agromanuál

 1. erály apatit - Ca 3 (PO 4) 2.CaX 2, kde X=F, Cl a fosforit - Ca 3 (PO 4) 2.Ca(OH) 2.Fosfor je také významný biogenní prvek, který se podílí hlavně na stavbě kostí, zubů a poté i.
 2. Fosfid hlinitý Fosfid hlinitý (též fosfid hliníku, chemický vzorec AlP) je anorganická sloučenina fosforu a hliníku.Používá se jako polovodič s velkým odstupem pásma a jako pesticid.Jedná se o bezbarvou tuhou látku; běžně se však prodává v podobě šedo-zeleno-žlutého prášku, který má svou barvu vlivem nečistot vzniklých hydrolýzou a oxidací
 3. a) pálené vápno s koksem při zahřívání nad 2 000°C b) acetylid vápenatý s vodou c) chlorid křemičitý s vodou d) silicid hořečnatý s vodou v přítomnosti kyseliny e) potaš s uhlíkem a amoniakem při zahřívání f) cínatá sůl s uhličitanem sodným ve vodném roztoku g) vodný roztok chloridu cínatého a postupně.
 4. Kyselina dusičná HNO3 - lučavka - koncentrovaná 68%! - silná jednosytná kyselina! - světlem se rozkládá - uchovává se v tmavých lahvích! - s vodou neomezeně mísitelná - silné oxidační činidlo! - bílkoviny jejím působením žloutnou! - výroba HNO3: katalytickou oxidací amoniaku ! 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O! ! 2NO + O2.
 5. Polytanol (1 kg) Číslo: 47-004 Rodenticidní přípravek k ochraně luk, pastvin, ovocných a lesních dřevin, zeleniny, okrasných rostlin a polních plodin, proti hraboši polnímu a hryzci vodnímu Účinná látka: fosfid vápenatý (18%) Polytanol je přípravek ve formě granulátu uvolňujícího plyn Více informací naleznete v technickém listu H-věty: H260: Při styku s vodou.

Reakcia. Fosfid zinočnatý možno pripraviť reakciou zinku s fosforom: . 3 Zn + 2 P → Zn 3 P 2. Fosfid zinočnatý reaguje s vodou za vzniku fosfánu (PH 3) a hydroxidu zinočnatého (Zn(OH) 2): . Zn 3 P 2 + 6 H 2 O → 2 PH 3 + 3 Zn(OH) 2 Referencie. Externé odkazy. Zinc Phosphide Pesticide Information Profile - Extension Toxicology Networ Polytanol, hubení (likvidace) hryzce vodního a hraboše polního; Polytanol hubení (likvidace) hryzce vodního a hraboše polního. Polytanol je přípravek ve formě granulátu uvolňujícího plyn k ochraně proti hraboši polnímu a hryzci vodnímu.Používá se k ochraně luk, pastvin, ovocných dřevin, zeleniny, okrasných rostlin a polních plodin fosfid zinečnatý: Triviální název: fosfid zinku Anglický název: Zinc phosphide Německý název Zinkphosphid Sumární vzorec: Zn 3 P 2: Vzhled šedé krystaly: Identifikace Registrační číslo CAS: 1314-84-7: EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 215-244-5 Indexové číslo: 015-006-00-9 SMILES [Zn]=P[Zn]P=[Zn] InChI: 1S/2P.3Zn: Vlastnosti. Výpočty z chemických rovnic 1. Určete hmotnost 15% kyseliny fluorovodíkové, která je zapotřebí na rozpuštění 250 g oxidu křemičitého. M(SiO2) = 60,1 g·mol-1; M(HF) = 20 g·mol-1 [2218,5 g] 2. Hořením 5 g černého uhlí vzniklo 7,5 dm3 oxidu uhličitého (za normálních podmínek). Určete hmotnostní procento uhlíku v černém uhlí Příklad věty s fosfid, překlad paměť add example cs ochraně spotřebitelů a zajistit, aby spotřebované přípravky připravené k použití obsahující fosfid hořečnatý byly odstraněny z potravinových komodit při použití proti škodlivým organismům při skladování a aby se poté použila přiměřená dodatečná.

překlad fosfid ve slovníku češtino-francouzština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Tato věta se přiřadí přípravkům na ochranu rostlin obsahujícím složky, které mohou prudce reagovat s vodou, např. kyanidy nebo fosfid hlinitý. Tento pokyn sa priraďuje k prípravkom na ochranu rastlín, ktoré obsahujú zložky prudko reagujúce s vodou, ako sú kyanidy alebo fosfid hlinitý Nesmí být zaměňována s fosforečnanem hlinitým. Fosfid hlinitý Jména Ostatní jména Fosfid hlinitý Fosfid hlinitý (III) Fosfid hlinitý Phostoxin Fumitoxin. Identifikátory Číslo CAS. 20859-73-8 ; 3D model ( JSmol) Interaktivní obrázek; ChemSpider: 28171 ; Informační karta ECHA Fosfor (z gréčtiny phosphorus - svetlo nosiaci) je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku P a protónové číslo 15. Ako čistá látka sa vyskytuje v niekoľkých modifikáciách. Elektrónová konfigurácia fosforu je 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 a vo valenčných p orbitáloch má tri nespárené elektróny.V zlúčeninách sa vyskytuje v oxidačných stupňoch.

Video: Fosfor, chemický prvek P, popis a vlastnost

fosfid vápenatý - Calcium phosphide - qwe

Látkové bilance při chemických reakcích Edufix

soličník vápničitý VpSl 2 (chlorid vápenatý CaCl 2) se též nazývá vápnoš (chloridy mají koncovku oš, to š připomíná solík), obdobně např. olovoš. Obdobné platí u chaluzíku ( jodu ), např. chaluzič ník olov itý OlCh 2 (jodid olovanatý PbI 2 ) se též nazývá olov o ch (jodidy mají koncovku o ch , to ch. Uhličitan vápenatý (CaCO 3) je bílá krystalická látka, používá se ke hnojení. Krystalické modifikace použité v infoboxu jsou shodné s mřížkami minerálů pro kalcit (1. modifikace), aragonit (2. modifikace) a vaterit (3. modifikace).. V přírodě se vyskytuje ve formě vápence.Termickým rozkladem (zahříváním) se uhličitan vápenatý rozkládá za vzniku oxidu.

Uhličitan vápenatý je látka prakticky ve vodě nerozpustná. V přírodě však přichází do styku s vodou obsahující rozpuštěný oxid uhličitý a je tedy slabou kyselinou uhličitou H2 CO3. S ní reaguje za vzniku hydrogenuhličitanů, které jsou ve vodě rozpustné fosfid vápenatý; kyselina chlorsulfonová okamžitě opláchněte kůži kontaminovanou vodou. Pokud tato chemická látka proniká do oděvu, okamžitě odstraňte oděv a omyjte kůži vodou. Pokud se objeví omrzliny, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Neotírejte postižená místa nebo opláchněte vodou Chlornan vápenatý se běžně používá k dezinfekci veřejné bazény a desinfekci pitné vody . Hydrogén fosforečnan vápenatý dihydrát ( 1 kg ). Askorbát vápenatý, vitamín C - ( 1 kg ). Dostupnosť: Nedostupné. Množstvo: x 1 ks. Cena s DP Chlornan vápenatý je chemická sloučenina s Reaguje s kovy nebo jejich hydroxidy, uhličitany a jinými solemi za vzniku jodidů kovů. zkapalněného plynu jsou zpočátku těžší než vzduch a probíhají podél země a jsou schopny prudce reagovat s vodou.. 2-aminoethanolu, hydroxid amonný, fosfid vápenatý, kyselina chlorsulfonová, 1,1-difluoroethylene, ethylendiamin. látky/směsi, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny H261 (popř. EUH029 / EUH031: Uvolňuje toxický plyn při voda/ kys.) fosfid vápenatý (1 POR v ČR) - SZÚ hodnotil POR naposled v r. 2010; o hodnocení s novou klasifikací nebyl požádán; info z webu: Acute Tox. 3, H301 (požití)

Peroxid sodný Na 2 O 2 se používá jako bělicí prostředek. V technické praxi se reakcí směsi peroxidu sodného a chlornanu vápenatého s vodou uvolňuje kyslík. Hyperoxidy MO 2 jsou barevné (KO 2 žlutý, RbO 2 tmavohnědý a CsO 2 žlutooranžový) paramagnetické látky, strukturně analogické acetylidu vápenatému CaC 2.Jejich opatrným termickým rozkladem lze připravit. Kovové fosfidy (zinečnatý, hlinitý, vápenatý, hořečnatý) jsou pevné látky, které při styku s vodou uvolňují fosfan. Používají se jako rodenticidy, fosfid hlinitý také jako aditivum při výrobě polovodičů. Kyselina fosforná (H 3 PO 2) a fosfornany jsou silná redukční činidla. Fosfornany se připravuj 51) Chlornan vápenatý reaguje s chlorovodíkem za vzniku chloridu vápenatého a chloru. 52) Rtuť reaguje s kyselinou sírovou za vzniku síranu rtuťnatého a oxidu siřičitého. 53) Chlorid rheničný reaguje s vodou za vzniku kyseliny rhenisté, oxidu rheničitého a chlorovodíku

S vodou je miešateľná bez obmedzenia. Keďže kyselina dusičná je silné oxidovadlo, oxiduje takmer všetky kovy, okrem Au - zlata, Pt - platiny, Rh - ródia, Ir - irídia, Nb - nióbu, Ta - tantalu. Fosfidy - napríklad fosfid vápenatý Ca 3 P 2.

Firmy - Fosfid vápenatý - Česká republika Kompas

Po vstupe do prostrednej rúrky do prvého guľatým okrúhlym dnom banky fosfid vápenatý objavia zmes fosfínu a difosfinem. Prechádzajúce koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej difosfinových rozdeľuje a vstupuje do formy s vodou soilless fosforovodík plynu, ktorý sa zhromažďuje v rôznych nádob pre metódu výtlak vody fosfid vápenatý; kyselina chlórsulfónová okamžite opláchnite pokožku kontaminovanú vodou. Ak táto chemikália preniká do oblečenia, okamžite odstráňte odev a opláchnite pokožku vodou. Ak dôjde k omrznutiu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nepoškodzujte postihnuté miesta ani ich opláchnite vodou Superfosfát dihydrogenfosforečnan vápenatý Ca(H 2 PO 4) 2, který je vodou dobře rozpustný a rychle se vstřebává do půdy). Vápenaté a sodné fosforečnany se přidávají do oxid fosforečný, sulfid fosforitý, fosfid vápenatý, kyselina fosforečná, kyselina trihydrogenfosforečná, kyselina trihydrogenfosforná.

Velmi účinným nástrojem pro zlepšení hospodaření půdy s vodou je také pěstování meziplodin. lze aplikovat ručně do užívaných nor přípravek Polytanol (fosfid vápenatý) 13 tablet/noru nebo 5 g na noru škůdci patří plynování neboli fumigace přípravky s účinou látkou fosfid hlinitý (Delicia gastoxin a. Nařízení vlády č. 114/1999 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce - zrušeno k 01.01.2010(40/2009 Sb. Fosfor je chemický prvek se symbolem P a atomovým číslem 15. Elementární fosfor existuje ve dvou hlavních formách, bílý fosfor a červený fosfor, ale protože je vysoce reaktivní, fosfor se na Zemi nikdy nenachází jako volný prvek.Má koncentraci v zemské kůře asi jeden gram na kilogram (srovnej měď asi 0,06 gramu) P+kovy fosfidy Ca 3 P 2 fosfid hlinitý - příprava fosfanu; P+H fosfany - příprava reakcí fosfidu s vodou, nebo zředěnými kyselinami Ca 3 P 2 + 6H 2 O -> 3Ca(OH) 2 + 2PH 4 2AlP + 3H 2 SO 4-> Al 2 (SO 4) 3 PH 3 - jedovatý plyn, páchne po česneku; P+X halogen

Fosfid vápenatý 2. 1 305 - 99 - 3 3. 015 - 003 - 00 - 2 1. Fosfid zinečnatý otravy a nákazy infekčního původu šířené potravinami a vodou pohlavní nemoci salmonelózy trachom trichinóza tuberkulóza tyf břišní a paratyf B včetně nosičství. R 15/29 Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn R 32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami S - věty S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání Na louky, pastviny, ovocné dřeviny, zeleninu, okrasné rostliny a polní plodiny lze aplikovat ručně do užívaných nor přípravek Polytanol s účinnou látkou fosfid vápenatý. Dávkování je 13 tablet/noru nebo 5 g na noru podle signalizace, max. 1× za rok

Kyselina v tráviacej sústave hlodavca reaguje s fosfidom za vzniku toxického plynného fosfánu. Túto metódu možno použiť tam, kde sú hlodavce odolné voči bežne používaným jedom. Podobne sa využíva aj fosfid hlinitý a vápenatý. Fosfid zinočnatý sa pridáva do nástrah na hlodavce v množstve 0,75 - 2% fosforu, þímž vzniká velké množství energie. Fosforeþnan vápenatý se vyskytuje ve struktuře zubů a kostí [1], [2]. 2.1.2.1 Výskyt ve vodách Fosforeþnany se vyskytují ve vodách ve velmi nízkých koncentracích, kvůli tvorbě málo rozpustných slouenin s vápníkem, hliníkem, hoříkem a podobně. Ve stojatých vodác nazvy latek a un cisla a adr trida pojmenování a popis acetal acetaldehyd acetaldehydoxim acetanhydrid acetoarsenitan mĚĎnatÝ aceton acetonitril acetonkyanhydrin, stabilizovanÝ acetonovÉ oleje acetylbromid acetylÉn, bez rozpouŠtĚdla acetylÉn, rozpuŠtĚnÝ acetylchlorid acetyljodid acetylmethylkarbinol adiponitril aerosoly, dusivé aerosoly, hořlavé aerosoly, hořlavé, žíravé. fosfid Übersetzung im Glosbe-Wörterbuch Tschechisch-Deutsch, Online-Wörterbuch, kostenlos. Millionen Wörter und Sätze in allen Sprachen

chemie.gfxs.cz - Chemický vzdělávací portá

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, haloxyfop-P, imidakloprid, pencykuron a zeta-cypermethrin (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie alkylhalogenidy kovŮ, reagujÍcÍ s vodou, j.n. nebo arylhalogenidy kovŮ, reagujÍcÍ s vodou. j.n. 3049 4.2 fosfid vÁpenatÝ 1360 4.3  fosfid zineČnatÝ 1714 4.3 kyanamid vÁpenatÝ s více než 0,1 % hm. karbidu vápenatého 1403 4.3 . Vyhláška č. 551/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpis Dusičnany získavame reakciou kyseliny dusičnej s kovmi alebo ich oxidmi alebo uhličitanmi. Fosfidy - napríklad fosfid vápenatý Ca 3 P 2 Kyslý, s vodou vytvára roztok kyseliny fosforitej, oxid fosforitý ľahko oxiduje..

Obsahuje: butyl-akrylát; metyl-metakrylát, trietylenglykoldimetakrylát, tris(2-metylnonyl) fosfid Další informace týkající se ozna čení výrobku, které vyplývají ze souvisejících právních p ředpis ů, jsou uvedeny v oddíle 15. V oddíle 14 jsou dále uvedeny pokyny pro ozna čení pro p řepravu v souladu s Dohodou ADR V.A skupina strana 1 z 6 slavina.gkp V.A skupina - p3 prvky - N , P , As , Sb , Bi Charakteristika - el. konfigurácia ns2 np3 - 5 valenčných elektrónov - 3 nespárené elektróny - dusík plyn, ostatné pevné látky (pri bežnej teplote) - s rastúcim Z : stúpa kovový charakter: N, P - nekovy, As - polokov, Sb, Bi - kovy - všetky p3 prvky môžu dosiahnuť stabilnú el.

Fosfid zinečnatý - Wikipedi

Fosfid vápenatý; Fosforitan vápenatý činidlá na betón,lubrikanty na betónové rúry a prielezové profily,prísady do betónu na použitie pod vodou,konzervačné membrány na betón,zmesi na uvoľnenie betónových konštrukcií,odstraňovače cementu a betónu,vodovzdorné činidlá na betón a maltu,odpudzovače vody pre betón. AZELIS FRANCE je poskytovatelem produktů a služeb, jako jsou výroba doplňků stravy,chemický průmysl - import-export,míšení farmaceutik,sušení farmaceutických přípravků rozprašováním,Čištění proteinů,extrakce a čištění lidských hormonů,mixování a míšení kapalin pro chemický průmysl,mixování a míšení.

Látka Účinok vody Asfalt Použitie kompaktného prúdu spôsobuje rozstreknutie asfaltu a zosilnenie horenia Draslík Reaguje s vodou, uvoľňuje sa vodík Elektrón Pri horení rozkladá vodu na vodík a kyslík Fosfid sodný Reaguje s vodou, uvoľňuje sa fosforovodík, ktorý sa na vzduchu samovznecuje Fosfid vápenatý Reaguje s vodou. NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of chemical products (4675) ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c. (4669

Oxid vápenatý - Wikipedi

Karbid vápnika (CAREX) je tuhou zmesou, ktorej hlavnou zložkou je karbid vápnika. V malom množstve sú prítomné oxid vápenatý, hlinitý a horečnatý, kremičitany vápenato-horečnatohlinité, voľný uhlík, ferosilícium, karbid hliníka, nitrid hliníka, fosfid a sulfid vápnika. Vzorec hlavnej zložky je CaC 2 SMĚRNICE KOMISE 2001/59/ES. ze dne 6. srpna 2001, kterou se po dvacáté osmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných láte zaliať celý systém chodieb vodou (nie veľmi účinné), chlieb, nie sú pre hmyzožravého krta a piskorov nebezpečné, lebo ho nelákajú. Otravnými látkami sú fosfid zinku, karbid vápenatý, warfarin. rôzne vetrom poháňané plašiče aj vo forme detskej veternej vrtule, elektrické infrazvukové plašiče s frekvenciou.

FOSFID VÁPENATÝ. 1360. 4.3. CHLÓRNAN VÁPENATÝ, ZMES, SUCHÝ s viac ako 39 % použiteľného chlóru (8,8 % použiteľného kyslíka) REAGUJÚCA S VODOU, I.N. s inhalačnou jedovatosťou nižšou alebo rovnou 200 ml/m3 a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 500 LC. 5 Sulfid vápenatý. Siarczek wapnia. Przykłady. Odmieniaj. Oxidácia a/alebo zrážanie sulfidu, odstraňovanie CHSK a nerozpustených pevných látok napríklad koaguláciou a flokuláciou. Utlenianie lub wytrącanie siarczków, usuwanie ChZT oraz zawiesin poprzez na przykład koagulację i flokulację

V.A skupina - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Arseničnan vápenatý - s obsahem 38 - 42 % účinné látky, v 0,2 - 0,3 % jíše s dvojnásobným množstvím vápna. V Rusku je to úspěšně používaný přípravek proti obaleči jablečnému. Pro člověka jedovatý, ale méně než arseničnan olovnatý Stírání špinavé pozemek s rostlinným olejem, potom se promyje teplou vodou s mýdlem, nebo dokonce obyčejné dětský šampon pro úplné odstranění nečistot. Vidět, že kočky, a to zejména - koťata nemají přístup k podobné látky. Homeopatické uzdravení Fosfidy: binární sloučeniny fosforu s kovy; Fosfid vápenatý (Ca 3 P 2): námořní signální pochodně; Ferrofosfor (Fe 2 P): ocelářský průmysl, výroba dynamitu . oxid fosforečný (P 4 O 10): vzniká spalováním fosforu: P 4 + 5O 2 → P 4 O 10; pevná bílá látka, silně hygroskopická (pohlcuje vodu) - vysoušedl Arzenid, fosfid a fosfoarzenid Ga mají polovodičové vlastnosti, používají se v tranzistorech, diodách, laserech, počítačové a kopírovací technice. (přírodní i chemicky připravený uhličitan vápenatý, mastek a kaolín), tyto pigmenty ale postrádají vysokou bělost a kryvost oxidů titanu. používaných ve vodou. Hydroxid vápenatý, který je málo rozpustný ve vodě (a jeho rozpustnost ve vodě s rostoucí teplotou na rozdíl od většiny pevných látek klesá) se ve směsi s pískem a vodou používá ve stavebnictví ke spojování cihel a nazývá se malta. Při tuhnutí malty dochází k reakci hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým.

ale název druhého prvku v genitivu (karbid wolframu, fosfid vápmku). Poñadi znaéek prvkù ve vzorcich binårnich sloucenin nekovú: B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, se, S, 1, Br, Cl, O, F Substituované deriváty oxokyselin V molekulách s centrálnim pies kyslk PñWad: Hzso. OH OH Substituovaný derivát ptislušné kyseliny vznikne nahrazeni Systém ASPI - stav k 30.4.2005 do částky 65/2005 Sb. a 22/2005 Sb.m.s. Obsah a text 114/1999 Sb. - poslední stav textu . 114/1999 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁD Karbidy U karbidů není názvosloví zcela jednoznačné. U mnoha technických karbidů nelze oxidační číslo kovu určit a používá se obecný název karbid kovu, karbid železa Fe3C (cementit) Poznámka: CaC2 karbid vápenatý triviální název, ve skutečnosti acetylid (ethynid) vápenatý (vápenatá sůl odvozená od acetylénu) 20 Ca2+ kation vápenatý Ce4+ kation ceričitý. B) Názvosloví víceatomových kationtů. Jde o kationty vzniklé adicí protonu na sloučeninu prvku s vodíkem nebo jejich substitučních derivátů.Např. NH3 + H+ = NH4+. Název je odvozen od kmene názvu sloučeniny prvku s vodíkem a zakončením -onium nebo -ium. Např Vodné použitie Diquat. Tel:0086-21-63065878 E-mail: info@bosmangroup.co

Fosfid hlinitý - Wikipedi

 1. Při reakci sodíku s vodou vzniklo 1000 dm 3 vodíku. Kolik sodíku bylo použito při této reakci? Uvažujte podmínky, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm 3. a) 79,28 mol vzniká uhličitan vápenatý a hydroxid sodný? a) 2 před hydroxidem sodným b) 1 před hydroxidem sodným c) 2 před hydroxidem vápenatým d) 2.
 2. Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy se změnami: 186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb., 111/2011 Sb
 3. Karbid vápenatý, nebo též dikarbid vápenatý, karbid vápníku, či acetylid vápenatý (CaC2), se v přírodě vyskytuje jen zřídka, protože velmi snadno reaguje s vodou za vzniku ethynu (C2H2) a hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2): CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2. Nový!!: Kyseliny a Karbid vápenatý · Vidět víc » Karbid
 4. Pro mne jako chemika není problém si zmíněný fosfid hlinitý vyrobit a již delší dobu ho s úspěchem používám. Zde je návod: Připravíme si směs normálního fosforečnanu vápenatého, práškového hliníku a práškové síry v tomto poměru: Fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 62%, práškový hliník 32 %, prášková síra 6%
 5. CHLORSILANY, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. 274 549 PRÁŠEK ZIRKONIOVÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 25 % vody 1360 FOSFID VÁPENATÝ WT2 4.3+6.1 P403 CW23 CW28 X462 1361 UHLÍ nebo SAZE, živočišného nebo rostlinného původu 4.2 S2 P002 IBC06 PP12 TU11 PP12 B3 VW
 6. Katalog zboží 2018 L.E.S. CR spol. sr.o. fosfid zinečnatý Škodlivý činitel: hraboš polní Registrovaná dávka: 5-10 kg/ha Balení: 10 kg granulovaný dusičnan vápenatý s ob.

V.A skupin

 1. S krtkama jsem bojoval 5 roků. Vítězi byli oni. Já byl na psichinu. Až mě poradil starý železničář. Otevřít nory nasypat karbid řádně zalít vodou jemně zahrabat a dát klacík do nory aby kousek vykukoval a bylo ho možno vytáhnout.Za 2 hodiny jsem jej (ten klacík) vytáhl a škrtl zápalkou
 2. Lithium s vodou reaguje velmi prudce, ale je lehký, unikající vodík ho nadnáší a protože má poměrně vysokej bod tání (180.5 °C), při reaxi v malým množství se ani neroztaví. Sodík ( bod tání 97,7 °C ) se rychle roztaví do kuličky, která pokud nepřesáhne velikost 5 mm na vodě rejdí a poměrně v klidu zreaguje
 3. d) Plec ve smyslu podpoložek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodní díl přední části, též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, s kostí, též s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich
 4. 7. Do výlevek lze vylévat jen rozpouštědla s vodou dokonale mísitelná, dostatečně. zředěná (nejméně 1:10), v množství nejvýše 0,5 litru a vodné roztoky kyselin a zásad. zředěné nejméně 1:30. S vodou nemísitelná rozpouštědla, jedy, kyseliny a louhy na
 5. Směrnice Komise 2001/59/ES ze dne 6. srpna 2001, kterou se po dvacáté osmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Text s významem pro EHP

Sdělení ze dne 12.6.2003, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s. a č. 6/2002 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evroé dohody. CHLORNAN VÁPENATÝ, SMĚS, SUCHÝ, s více než 10%, ale nejvýše 39% aktivního chlóru FORMALDEHYD, ROZTOK, obsahující nejméně 25% formaldehydu REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo ARYLHALOGENIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. NAVLHČENÝ s nejméně 25 % hm. vody FOSFID VÁPENATÝ UHLÍK, živočišného nebo rostlinného původu. Napište vzorce následujících sloučenin: kyselina jodistá, fosfid hlinitý, fosforečnan vápenatý, hydrogensíran železnatý, arseničnan amonno-hořečnatý, hydroxid kademnatý, dusičnan hexaaquachromitý. Zapište rovnici chemického děje: reakce alkalického kovu s vodou. Zapište rovnici chemického děje: příprava.

1. První věc, kterou udělat první pomoc, - omyjte teplou vodou a mýdlem a umístěte pokousáním. To musí být provedeno iv případě, že rána je nedůležitý. Mýdlo je nejlepší použít nástroj, protože obsahuje velké množství zásady, která je dokonale bojuje s jedním z nejhorších důsledků kousnutí - vzteklina 3-4 butan-1,4-diol SML(T) = 5 mg/kg (24) 41040 005743-36-2 kalcium-butyrát 41120 10043-52-4 chlorid vápenatý 41280 001305-62- hydroxid vápenatý 41520 001305-78-8 oxid vápenatý 41600 012004-14-7 sulfohlinitan vápenatý 037293-22-4 41680 000076-22-2 kafr V souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy. 41760 008006-44-8 vosk.

14/2007 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s. a č. 33/2005 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a. S iontovými zdroji i s jímači v magnetickém poli a rovněž s jejich uspořádáním mimo toto pole. 1B227 Konvertory pro syntézu amoniaku nebo jednotky pro syntézu amoniaku, v nichž syntézní plyn (dusík a vodík) je oddělován z vysokotlaké amoniak/vodíkové výměnné kolony a syntetizovaný amoniak je recyklován v dané koloně Translator. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations Hnojiva, střední fosforečnan vápenatý a kyselý fosforečnan vápenatý Tiskařské (tiskové) barvy, kompatibilní s vodou; Tiskařské (tiskové) barvy, odolné proti páře a vlivům počasí Fosfid boritý ; Fosforečnan amonno-sodný.

 • Koberce trend beroun.
 • Depilační vosk na obočí.
 • Kdo vymyslel čas.
 • Cvičení na gumách.
 • Březina česká republika.
 • Imunomodulační látky.
 • Wwe cz.
 • Kazma ms v hokeji.
 • Rozptýlená placenta.
 • Moje denní rutina.
 • Zahradní altán kovový obi.
 • Adele instagram.
 • Alobal na vodní dýmku.
 • Autoshow praha vstupenky.
 • Brusel zajímavosti a zvláštnosti.
 • Stromy s malými kořeny.
 • Cvičení na gumách.
 • Vícedílné obrazy.
 • Obrácený kříž na klávesnici.
 • Havárie lodi itálie.
 • Hugo weaving avengers.
 • Taneční pro páry.
 • Direct marketing newsletter.
 • Rostlinné obrazy.
 • Silniční databanka.
 • Sylas lol cz.
 • Jonah hill django.
 • Žlab kz1.
 • Idi amin.
 • Baby boomer nehty praha.
 • Mtv ema 2017.
 • Jh sprint 2019.
 • Kalanchoe zastřihávání.
 • Rubeus hagrid filmy.
 • Plánování svatby.
 • Kadeřnictví spell recenze.
 • Koberce 50x50.
 • Tyronn lue.
 • Hořčák v jídle.
 • Abeceda hlaholice.
 • 5000 př nl.