Home

Základní skladební dvojice pracovní list 4 třída

 1. Název materiálu: SKLADBA - PODMĚT A PŘÍSUDEK - základní skladební dvojice VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_1 Anotace Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o skladbě. Žáci rozpoznávají a určují ve větách podmět, přísudek a základní skladební dvojici. Autor Mgr. Eva Sasová (Autor
 2. CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Prověrka - základní skladební dvojice. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 10. 2010, [cit. 2020-12-07]
 3. Prezentace je určena pro žáky 4. a 5. ročníku. Žákům je vyvozeno učivo o skladebních dvojicích, podmětu a přísudku. Na pracovních listech si žáci prakticky procvičí určování základní skladební dvojice (podmětu a přísudku) a určovacích skladebních dvojic
 4. Materiál obsahuje prověrku základních skladebních dvojic ve dvou variantách. Součástí je řešení. Očekávaný výstup: vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Prověrka - základní skladební dvojice.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Prověrka - základní skladební dvojice. Metodický portál : Digitální.
 5. Pracovní list - zájmena, základní skladební dvojice 8. 9. 10. a a maziivá, Ke a ho napišeg zájmena v dopise? Dékuji (ty' za Picji (vy) št'astné a vcsclè Vánoce_ Téšim na sctkáni s (ty) Prázdninys(vy) bylykråsné.(tvúj) At' (vy) vyjdefvy) piáni_ M Ve to vimc, Dana bc
 6. PODTRHNĚTE ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Všechny pochybnosti se ukázaly jako oprávněné. Pes, kterého mi chovatelka předvedla, byl skutečně mohutný. Slunečné odpoledne u vody plynulo zcela klidně. Sestra mi pomáhala v domě i na zahradě. Ze stanů se ozýval dětský smích. Týdny ubíhaly a teta stále nepomýšlela na návrat.
 7. PRACOVNÍ LIST 2 ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY, SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 1) Podtrhni základní skladební dvojice, urči druh přísudku: Ze stromů již opadalo listí. Já nejsem nespolehlivý. Sálem se rozlehlo hlasité hurá. Mně se chce už hodně spát. Janin přítel se stane primářem chirurgie. Určitě to někdo odcizil

Dnes si procvičíme určování základní skladební dvojice v připravených větách.Podmět a přísudek tvoří základy vět, ale bohužel dělají velké problémy mnoha školákům.. Proto jsme na jejich procvičení připravili nový test s 10 úlohami Co je to základní skladební dvojice? Jako základní větné členy označujeme podmět (podstatné jméno nebo zájmeno v 1. pádu) a přísudek (sloveso v určitém tvaru). Spolu tvoří tzv. základní skladební dvojici. Kdybychom se podívali na stavbu věty jako na strom, pak by základní skladební dvojice byla kmenem a ostatní větné členy jeho větvemi, které se teprve. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Prověrka - základní skladební dvojice - Digitální učební

 1. Utvořte z podstatných jmen a sloves základní skladební dvojice. (Spojte slova, která k sobě významem patří). Slovesa uveďte ve tvarech přítomného času. ptáci zpívají slunce svítí tráva se zelená listí padá prádlo se suší auto jede houby rostou kuchař vaří čas utíká chlapci běhaj
 2. Základní a rozvíjející větné členy 833,02 kB Mgr. Jaroslava Zámostná: 22. 04. 2011: 10281: Prověrka - základní skladební dvojice.
 3. Základní skladební dvojice, Mgr. M. Vintrov
 4. Opakování - Základní skladební dvojice - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_13.pdf (172,6 kB) VY_32_INOVACE_7/14: Opakování - Shoda přísudku s podmětem - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_14.pdf (171,2 kB) VY_32_INOVACE_7/15: Opakování - Podmět a přísudek - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_15.pdf (172,7 kB) VY_32.

DUMY.CZ Materiál Český jazyk 4.-5. ročník - Skladební dvojice

K práci Ti poslouží prac. list, který si dle možnosti vytiskni, nebo přepiš a pracuj do cvič. sešitu, najdeš 2 cvičení. 1. vyhledávání základní skladební dvojice s podmětem vyjádřeným i nevyjádřeným 2 PLÁN UČIVA NA TÝDEN 8. - 12. 6. 2020 Třída: 4. E Český jazyk VZORY PODSTATNÝCH JMEN - opakuj si NPS str. 32, cv. a, b VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ SPS str. 62, cv. 8, 9 PODMĚT A PŘÍSUDEK SPS str. 65, cv. 18 SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM uč. str. 88 - 89 Podmět rodu středního Podmět rodu ženského - udělej si zápis do sešitu (pod každou žlutou tabulku napiš 1. online výuka - základní skladební dvojice; nejprve si projděte tento pracovní list: Věta jednoduchá a souvětí 3. ročník.docx (14517) a poté vyplňte v PS na str. 9/ cv. 1 - poslat ke kontrole 4. třída 5. třída Domácí příprava 2. stupeň Kontakt.

Prověrka - základní skladební dvojice - Školáci

 1. - písemně z učebnice: diktát (str. 147/cv. 23)+ urči v něm po napsání i slovní druhy, vyznač základní skladební dvojice (šibenice), můžeš určit u sloves - osobu, číslo, čas, způsob + u podstatných jmen - pád, číslo, rod a vzo
 2. Podmět a přísudek (neboli základní skladební dvojice) jsou nejdůležitější součástí každé věty - od nich se vše odvíjí a další větné členy je řádně rozvíjejí. Chcete je perfektně umět, abyste nebyli ve škole překvapeni z žádného náročného větného rozboru? Tak cvičte a cvičte - třeba na našich elektronických testech. Pokud je nezvládáte na 1 s.
 3. - str. 16/ cv. 5 (Přepiš věty do sešitu a vyznač základní skladební dvojice.) Poslat ke kontrole. Pracovní sešit - str. 12/ cv. 1, 2 (on-line) MATEMATIKA. Pracovní sešit - str. 43/ cv. 11, 12. ČTENÍ A PSANÍ. Pracovní list - Čtení 2. Pracovní list - Psaní 2. PÁTEK. ČESKÝ JAZYK. Učebnice - str. 14/ cv. 4 - ústn

Recepce ZŠ: 315 559 637. Školní družina: 702 129 131. Školní jídelna: 702 129 12 IV. třída. Třídní učitelka: Mgr. Oxana Lettovská E-mail: lettovska@zsbobrovniky.cz . školní týden 7.12. - 11.12.2020. Od pondělí 30.11. se opět vracíme do školních lavic. Děti si budu ( kromě družinových ) vyzvedávat v 7.50 minut před školou. Nazapomeňte dvě roušky. Čj- stále pracujeme s výjmenovanými slovy. Pracovní list Numbers I. (Catch - up 2) - pracovní list 1. Cv. 1 dívej se a napiš čísla ve správném pořadí do správných skupin v tabulce. Cv. 2 napiš čísla do křížovky podle nápovědy. Pracovní list Extension 1 - pracovní list 2. Cv. 1 podívej se na obrázky a napiš věty pomocí slov v rámečk pracovní list (vždy na známky, pokud není napsáno jinak): pracovní list č. 1 - cv. 1, 2, 2a (kapitola Základní skladební dvojice) cv. 1 z kapitoly Shoda přísudku s podmětem - základní typy, budeme dělat společně na online hodině ve středu; pracovní list č. 6 - cv. 1, 2, Pracovní list - příloha - sčítání a odčítání, pdf ČJ - Skladební dvojice, podmět a přísudek. Učebnice str. 94, cv. 9 - opis a úkoly pod textem. 4.TŘÍDA. Vážení rodiče a milé děti, vzhledem k současné situaci se nejspíš nějakou dobu neuvidíme, proto vám budeme zadávat úkoly touto formou..

4. utvořte tabulku - podmět a přísudek a do ní vypište základní skladební dvojice např. podmět přísudek Alenka jela 5. Vyberte si tři věty a určete slovní druhy. Já si myslím, Venku je velmi ošklivé počasí. Náměstí se zaplnilo voňavými stánky a zajímavými atrakcemi. protože byla první v atletických závodech Český jazyk - opakování sloves, věta, souvětí, základní skladební dvojice, učebnice strana 14, cvičení 18,19 Matematika učebnice strana 109(11), PS 31, příklady 1-3 17.9

Přílohy. Podzim - pracovní list (169 kB). Štítky: 3. a 4. třída, podzim Pracovní list č. 5 - Nácvik psaní čísel, šipky v obrázku vyznačují směr psaní. Děti v tomto věku ještě nemusí umět čísla zapsat, stačí, když je umí Pracovní list č. 7 - Základy sčítání pro předškoláky Jazyk český 8.třída 25.3.2020 PL č. 4 Dnes si ještě procvičíme základní skladební dvojice - podmět a přísudek. Cvičení vypracujte do školního sešitu s nadpisem Pracovní list č.4. 1. Vyber věty s přísudky slovesnými a odpovídající písmena zapiš do tajenky. H Anička je výborná čtenářka

3. Vyhledej a vyznač základní skladební dvojice (podmět - rovnou čarou a přísudek - vlnovkou): Bořek dostal k svátku pěkné dárky. Nejvíce se mu líbila indiánská čelenka z barevných per. Jeho otec mu ji přivezl z ciziny. 4. Urči mluvnické kategorie slovesa (osoba, číslo, čas, způsob PLÁN UČIVA NA TÝDEN 8. - 12. 6. 2020 Třída: 4. E Český jazyk VZORY PODSTATNÝCH JMEN - opakuj si NPS str. 32, cv. a, b VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ SPS str. 62, cv. 8, 9 PODMĚT A PŘÍSUDEK SPS str. 65, cv. 18 SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM uč. str. 88 - 89 Podmět rodu středního Podmět rodu ženského - udělej si zápis do sešitu (pod každou žlutou tabulku napiš 1. Anglický jazyk 4. třída; Partneři Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno.. 4. třída. Novinky - 4. třída ZŠ Slova jednoznačná a mnohoznačná, základní skladební dvojice. PS str. 5 - 7 po cv. 3. Sloh - Přihláška - porozumění textu, vyhledávání podstatných informací. aby si žáci opravili chyby. Učebnice str. 7,9. PS str.3, cv. 4 - 6. Sloh - pracovní postup - práce s. Český jazyk 4 nově - Pracovní sešit pro 4. ročník Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní skladební dvojice

Pracovní list - zájmena, základní skladební dvojice

Pracovní sešit str. 65/2 ústně s rodiči (nepsat) V. YouTube - Podmět a přísudek (ZŠ Moravské Málkovice ) VI. YouTube - Základní skladební dvojice, Mgr. M. Vintrová VII. Učebnice str. 113 - hlasité čtení žlutý rámeček VIII. Učebnice str. 113 - ústně s rodiči ( nepište ) doplňte vhodná slovesa - přísudky IX Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB Kdo si nemůže vytisknout: 1. A ústně, 1. B vypsat přísudky, 2. věty opsat a určit základní skladební dvojice. Pracovní list zde: skladebni_dvojice_prac_list.docx. Matematika - prosím poslat. Připomeň si, jak se počítá arikmetický průměr: všechna čísla sečteš a vydělíš jejich počtem. 137/4 Postupuj podle. 4. třída. Po 18. 5. - Pá 22. V příloze opět posílám pracovní list se souhrnným procvičováním. Seš. D: Uč. str. 118/2 - Utvoř a napiš 5 vět podle zadání v učebnici, vyznač základní skladební dvojice a barevně si zakroužkuj koncovky příčestí minulého

Poznáváme slovní druhy - 3 cvičení + pracovní listy. 19. 7. 2011. slovnídruhy. Slovní druhy - pracovní list. Slovní druhy - tabulk Třída 4. ve školním roce 2019/20 - učivo - ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457. Vyhledáváme základní skladební dvojice. Procvičujeme koncovky příčestí minulého (uč. str.168 -175) 4x ★: Pracovní sešit strany 54 - 55 + strana 60 (na otázky odpovídejte celou větou 13.6.2018 - Explore Dita Holubíková's board 4. třída on Pinterest. See more ideas about třída, učení, čtvrtá třída

Český jazyk Mluvnické kategorie u sloves. Základní skladební dvojice. Předčítání. Český jazyk - sloh Vypravování. Anglický jazyk Culture - famous addresses in UK. English Across the Curriculum. Matematika Písemné dělení 2 cif. dělitelem. Pamětné početní příklady. G: čtverec, obdélník Třída: 4.B. Třídní učitel: Mgr. Lenka Kučerová Mluvnice : Čtenářsky str. 30 - 32 vybraná cvičení PS:-----Pracovní list na slovní druhy. Pracovní list na základní skladební dvojice. Slovní druhy.Základní skladební dvojice -podmět a přísudek. Sloh: Čítanka: Klíč k. Procvičování větné skladby_8. ročník - pracovní list, věta jednoduchá a souvětí, grafy souvětí, tvoření vět a souvětí, věty vedlejší, základní skladební dvojice, součástí je také řešení využitelné pro práci ve skupině. 4

Pracovní sešit volně navazuje na učebnici Českého jazyka pro 4.ročník, ale je vhodný i k doplnění učebnic českého jazyka pro 4. ročník ZŠ od jiných nakladatelství.; Obsahuje různorodé úkoly k procvičení a osvojení učiva, jako doplňovací cvičení hravou formou, básničky, hádanky, skrývačky, rébusy, čtyřsměrky, křížovky apod Český jazyk- téma: Základní skladební dvojice a určovací skladební dvojice - opakování. Přečtěte si prosím celou str. 166 a žluté rámečky na str. 167. Ústně si udělejte cv. 2 a 3 na str. 167. Přečtěte si žlutý rámeček na str. 168 a písemně si udělejte cv. 4a, b na str. 168. Cv. 4b mi pošlete obvyklou cestou

Pracovní list Sloveso to have got - záporné věty - přeložte podle vzoru - pracovní list 2. Pracovní list Sloveso to have got - otázky - přeložte podle vzoru - pracovní list 3. Termín splnění neděle 25. 10. Děkuji.Ať máte klidné podzimní prázdniny. Užijte si je. Anglický jazyk pondělí 19. 10. Unit 1 Reading - pracovní. Dobrý den žáci, minulý týden jsme se seznámili s Přísudkem a Podmětem, které tvoří ve větě Základní skladební dvojici. V tomto učivu budeme pokračovat a procvičovat vyhledávání základní skladební dvojice. Správné určení základní skladební dvojice bude základem.. online pracovní sešit str. 10 - 11 - etaktik zde - Ověření učiva: vyplňte kvíz zde (odkaz platný od středy 15.4. 7:00 hod do úterý 21.4. 22:00 hod) INFORMATIKA - Učivo: Základní pojmy ve výpočetní technice prohlédni si prezentaci zde - Domácí úkoly: do sešitu si udělej zápis ze snímků 1 a 2 - Ověření učiva ČJ - Věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice, sloh - pracovní postup, závěrečné opakování LV- Čí- Na houbá- 2 ot. str. 162 Už se těšíš na léto? Vyber si příběh Macha a Šebestové 168 nebo A byly zase prázdniny 174 JČ - Slova s předponami ( výslovnost ), časování sloves, základní skladební dvojice. U - str. 26 / cv 5,6 - společně na on-line hodině. cv 8a)b) - Napiš do sešitu JČ 1 a pošli do ÚT -10.11. PS str. 17 / cv 3 - z diktátu vypiš základní skladební dvojice do sešitu JČ 1 - společně na on-line hodině

List s větami - určování zákl. skladební dvojice + číslování slovních druhů - první tři věty. Učebnice - diktát - str. 38 cv. 5 - prosím opět o zaslání - str. 38 cv. 1,2,3, Pracovní sešit - str. 25 cv. H,CH - jen doplnit, str. 26 cv Materiál obsahuje hrací karty, námět k aktivitám s nimi a hrací karty s čísly usnadňující orientaci pro učitele. Žák bude přiřazovat jednotlivé věty k odpovídajícím skladebním dvojicím (např. holý podmět + rozvitý přísudek). Pokusí se vymyslet pomocí karet krátkou pohádku. Karty je možno používat opakovaně. Laminováním se stanou trvanlivějšími. ČJ - učebnice str.: 161 žlutá tabulka - znovu si přečti, str.: 161/1 - vypiš do sešitu základní skladební dvojice a označ je, dále str.:162 /3 a), b) - ústně. Zelený - str.: 52/3 - doplň a označ zsd, dále str.:50/4 přečti si zadání a vypracuj. M - učebnice str.: 34/20 - kdo zapomněl, napiš a vypočítej str.: 35/28, 29.

Video: Vyhledejte ve větě základní skladební dvojici - test (10 úloh

Základní skladební dvojice - Moje čeština - Čeština na

4. ročník Čj - Procvičování. Vzory podstatných jmen rodu středního. Urči pád, číslo, rod a vzor - Ryšavá Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá.. Český jazyk 7.A ZŠ Míru Brno Ti, co nebyli online, mi, prosím, napíšou do sešitu cvičení 87/3 (vypište základní skladební dvojice) a cvičení 87/4 (určete vyznačené slovní druhy). Pro všechny pak je domácí úkol 87/5 - musíte slova použít jako větné členy, které máte v závorce. Stačí mi pět slov. Procvičujte větné členy taky online zde

Český jazyk: Slovesné tvary, základní skladební dvojice. Učebnice str.12.-19. Pracovní sešit str.10. Přirovnání. Diktáty na vyjmenovaná slova V letošním roce jsme započali nový školní rok 2020/2021 symbolicky ve slavnostním duchu přesně 1. září. V obou budovách školy žáky přivítaly jejich třídní učitelky společně s paní ředitelkou a s paní místostarostkou Evou Kozákovou, které k nim pronesly srdečný proslov a popřály dětem i rodičům úspěšný start do nového školního roku PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. 11. - 6. 11. 2020 Třída: 3. A Český jazyk Stavba věty jednoduché Základní skladební dvojice Kořen slova, předpona, přípona - uč. str. 34 Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - uč. str. 35, 36 Bajky Vypravování - uč. str. 32, 33 - pročti si Matematika Opakování násobilky (vypracuj pracovní list) Písemné sčítání. Prima úča / Kategorie / 5. třída / Skladba / SKLADBA - věty a souvětí - větné členy, skladební dvojice. Kategorie ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 12. Diktáty a pracovní listy - shoda přísudku s podmětem

5. třída bude na oběd chodit jako poslední (približne 12:50), aby se děti nemíchaly, poté teprve odchází ze školy místo tělesné výchovy budou probíhat procházky do přírody - pořádné oblečení a obuv (čepice, šála) - děti se mohou převléci ve škole, bude na to dost času - pondělí a střed JČ - Souhláskové skupiny předpona - kořen slova, základní sklad. dvojice - opakování. U str. 25 / přečíst modrý rámeček o psaní předpon ve slovech. Cv1 - doplň a napiš do sešitu JČ 2. Cv 2 - společná práce - fólie ( doplň, základní skladební dvojice, slov. druhy ) PS - str. 17 / cv 1, 2

DUM_8-9_Cj_Su_11_pomery_mezi_vetami_vedlejsimi | slideum26 Best český jazyk images in 2020 | Jazyk, Učení, Třída

PL - viz. mail do 17.4. Přírodopis Procvičování probraného učiva (geologické děje, pedosféra, éry vývoje života na Zemi) vytvořit doplňovačku na zadané téma - viz. eŽK do 17.4. Zeměpis Praha zápis, pracovní list do 13. 4. Fyzika Akustika - Vlnění pokyny v EŽk Dějepis 194 2. Vypiš ze souvětí základní skladební dvojice: žáci milovali - ředitelství rozhodlo 3. Vypiš ze souvětí spojku__protože____ a předložku __pro / do_____. 4. Za souvětí vypiš všechna podstatná jména v jednotném čísle. Do závorky ke každému připiš jejich vzor Kdo ještě nedonesl vezměte s sebou obrázky ke sv. Martinovi a erb nebo vlajku ke Krumlovu, také prac. list Moravský Krumlov, samostatný úkol na kopii do čj s datem 16.11.= základní skladební dvojice a úkol z 19.11. =souhrnné opakování. PROSÍM VŠE SI PODEPIŠTE.Děkuji Český jazyk 4. třída - koncovky podstatných jmen. Týden 30. 3. - 3. 4. 2020. Prosím o vypracování úkolů: pracovní sešit 2 strana 9, cvičení 5; pracovní list - Slovní druhy - doplňovačka (příloha) Vyřešené úkoly, prosím vyfoťte nebo naskenujte a zašlete na email brandtnerova@zstsobra.cz, do pátku 3. 4. 2020 Základní, základní umělecká a mateřská škola Stachy. 3. třída. Po 15. 6. - 19. Cvičení najdete v Poznámkovém bloku nebo jako pracovní list (v příloze). slova protikladná (slova opačného významu). Např. holka - kluk, malý - velký, mluvit - mlčet. Cvičení je v Poznámkovém bloku (a v příloze

DUMY.CZ Materiál Základní skladební dvojice (pracovní list ..

Mgr. Drahomíra Blažková. Čj - Věta jednoduchá a souvětí. Stavba věty jednoduché. Základní skladební dvojice. Souvětí. Čj - učebnice, žluté. zdravím Vás a zítra v PONDĚLÍ 9.11. se sejdeme na online výuce v Team 4.A v 9h. Mějte nachystané učivo na ČJ, M a VL. Zadám učivo ČJ na celý příští týden, postupně si jej plňte. UČEBNICE: Opakovat str. 32 - 37 - rámečky str. 32 - ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE, dál už jen ZSD a str. 35 - SLOVESA Učebnice - do školního sešitu vypracuj s.172/1 - urči ve větách základní skladební dvojice učebnice s. 173/3a, b - vypracuj do školního sešitu učebnice s.176/Pamatuj si! pečlivě si přečti a zapamatuj si, procvičuj na s.177/3 a - písemně, b - ústně, 177/4 - písemn - učebnice: str. 125/ cv. 3 - piš do sešitu pouze základní skladební dvojice. Vyznač podmět několikanásobný rovnou čarou, přísudek vlnovkou. - PS modrý: str. 28/ cv. 1 a, cv. 2. AJ: - dnes jsme si rozdali nové pracovní sešity PROJECT. V tomto PS na str. 80/ slovníček - podtrhni slovíčka A,B

Podmět a Přísude

Věta jednoduchá + základní skladební dvojice: V učebnici Český jazyk 3 na straně 191, 192 a 193 vypracujte cvičení 3, 4, 5 a 6 (naskenovaná cvičení naleznete také pod tabulkou). Vypracované úkoly odevzdejte do učebny G-Suite nejpozději 1.6 . do 8:00 Pracovní list z Čj číslo 47 jméno a příjmení 1. NAJDEME SLOVESO 2. PODMĚT - Kdo? Co? + přísudek 3. PŘÍSUDEK - Co dělá? + podmět 4. ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE = PODMĚT + PŘÍSUDEK 1. Podmět podtrhni rovnou čarou, přísudek vlnovkou. Nahlas přečti základní skladební dvojici. Velký Petr plave v bazénu. Zručný. Vlastivěda-pracovní listy pro 4.roč. Odkazy. 30_Domino - vyhledej dvojice [PDF, 183 kB] 31_Stavební slohy [PDF, 191 kB] Základní a mateřská škola Kluky Kluky 86 398 19 Kluky u Písku Telefon: 382 286 515 E-mail: zs@zsamskluky.cz. Mapa. Napište nám. Podrobný kontakt

Vyhledávání » Digitální učební materiály RV

Úkoly 4. třída. Celoroční úkoly a dobrovolné úkoly. Celoroční úkoly. ČESKÝ JAZYK - procvičování hlasitého čtení s porozuměním - psaní správných tvarů písma, souhlásky měkké, tvrdé, obojetné - psaní i, í, y, pracovnÍ listy do ČeskÉho jazyka: ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ A ŘADOVÉ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE - VÝSLEDKY ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ A ŘADOVÉ - VÝSLEDK

Základní skladební dvojice, Mgr

Portfolia - pracovní list Předmět Český jazyk Ročník Sedmý Jméno Vzdělávací program ŠVP ZŠ - Berlička/LMP Téma Základní skladební dvojice Výstupy - vyhledávání základní skladební dvojice ve větě - rozšíření základní skladební dvojice o jiná slova, vytvoření věty rozvit TÉMA: Opakování a procvičování učiva 4. ročníku - Procvičuj vyjmenovaná slova a slova příbuzná. - Procvičuj gramatické kategorie sloves. - Procvičuj gramatické kategorie podstatných jmen. - Procvičuj určování základní skladební dvojice. ÚKOLY: - PO - pracovní list cv. 1 - PO - pracovní list cv. Třída: 2 Druh materiálu: pracovní list Anotace: Pracovní list je určen k procvičování slov s opačným významem, žák hledá dvojice slov protikladných, nahrazuje slova opačného významu, doplňuje slova do křížovky, řadí je podle abecedy Očekávaný výstup Třída: 4.C. Třídní učitelka: Mgr. Jana Baumruková Dělení se zbytkem, děda Lesoň (rovnice) Učebnice str. 18 - 20 (vybraná cvičení) Pracovní sešit str. 10 - 12 (vybraná cvičení) Geometrie - stavby z kostek, jejich plány, zakreslení pohledu zepředu, zeshora, zprava. Základní skladební dvojice: Str. 31. Školákov - 3.třída IN THE FLAT: úterý 16.6.2020: Dnes probereme nové učivo - ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE pracovní sešit 43/4: úterý 21.4.2020: PŘÍRODOVĚDA: Celý týden se budeme věnovat Ekosystému voda (řeky, potoky) PS 32 - 34. Pracuj i s učebnicí. Pošli mi na mail randyskova@zsloucka.cz ukázky zápisků ze.

Vánoční strom - 4. třída. Obsazování doměčků - desková hra - 2. třída - hraje se se 3 kostkami a čísla se sčítají Základní skladební dvojice = kamarádi. Montessori. Třída. Státní vlajka - pracovní list k celoroční družinové hře Máme rádi Česko Matematika Pro Školky Základní skladební dvojice; Nauka o slově Naše třída. Týdenní plány - září Příklady pro písemné počítání - pracuj do vytištěného listu: pracovní listy. 4) Násobení a dělení zpaměti. a) Velká násobilka - násobení a dělení: čtyři mozaiky 4. třída - AJ 25.11. 25.11.2020 Pracovní sešit: vypracuj úkoly 5, 6, 7 na stranách 16 a 17. ( cv. 6 - udělej si plakát o sobě, jak sportuješ a co děláš pro své zdrav 4) Stejně tak hledej přísudek z videa v PS 2. díl na str. 32/1, vyznač vlnovkou, najdi podmět, vyznač rovnou čarou a spoj dvojitou spojovnicí jako základní skladební dvojici. 5) PS 2. díl 32/4. 6) PS Procvičujemes. 30/2 (použij různé barvy) Po splnění mi zašli prosím strany 32 i 30 z uvedených PS jednoduché, základní skladební dvojice, grafické znázornění větné stavby, 4. ročník podmět a přísudek holý a rozvitý, základ podmětu a přísudku, podmět nevyjádřený a několikanásobný, shoda přísudku s podmětem, řeč přímá a nepřímá, uvozovací věta, 5. roční Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní skladební dvojice. Na konci sešitu je klíč s řešením

 • Multipor 160.
 • Krby v obývacím pokoji.
 • Koupelnove doplnky bez vrtani recenze.
 • Prevence cévních onemocnění.
 • Excel automatické vyplnění datumu.
 • Jednodenní střevní chřipka.
 • Teplous vysoušeč obuvi vot 230.
 • Jak změřit koně pro sedlo.
 • Ikea podlozka koupelna.
 • Lancety coaguchek.
 • Stará potravinová skříň.
 • Kalcifikace jater.
 • Lil peep witchblades preklad.
 • Jane rocket recenze.
 • Klaun horor 2015.
 • Obrazy pastelem.
 • Zamilovala jsem se do kamaráda s výhodami.
 • How to draw face step by step.
 • Subrina professional eliminator recenze.
 • Vstupenky do divadla.
 • Primula vulgaris.
 • Jak zapnout touchpad dell.
 • Typy vřecek.
 • Posmrtný život uvaha.
 • Pohlcovač vlhkosti kuličky.
 • Kongenitální syfilis.
 • Velká pardubická 2016.
 • Rako výprodej.
 • Vr do pc.
 • Program na rozdělení disku.
 • Formy na mýdlo brno.
 • Gime abba.
 • Antikvarium.
 • Led zářivka 60 cm.
 • Kartouzská kočka bazar.
 • Oštiepok do trouby.
 • Václav chaloupek hájovna.
 • Rytmus sám.
 • Studovna lf upol.
 • Vyvýšené postele z masivu.
 • Sanatorium tuberkuloza.