Home

Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií

Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy Přijďte se seznámit s jednoduchými a bezpečnými chemickými pokusy z běžně dostupných chemikálií (potraviny, drogerie) z oblasti anorganické a organické chemie J. ZOUZALÍK: ŽÁKOVSKÉ CHEMICKÉ POKUSY S POUŽITÍM B ĚŽN Ě DOSTUPNÝCH CHEMIKÁLIÍ 10 1. Úvod Vyu čování p ředm ětu chemie na základních školách zahrnuje široký okruh problém ů spojených se zkoumáním a pozorováním p řírodních zákonitostí a jejich aplikaci do b ěžného života

Každá karta se skládá z devíti částí a to z principu, pomůcek, použitých chemikálií, bezpečnosti práce, pracovního postupu, pozorování, obrázku, závěru a nakonec jsem přidala ještě ke každé kartě dvě jednoduché otázky i s odpověďmi. Všechny pokusy jsou lehce proveditelé v domácnosti a nejsou nijak nebezpečné Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií Cílová skupina: učitel II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy Přijďte se seznámit s jednoduchými a bezpečnými chemickými pokusy z běžně dostupných chemikálií (potraviny, drogerie) z oblasti anorganické a organické chemie. SOLÁROVÁ, Marie. Školní chemické pokusy z dostupných chemikálií :tématický sešit : chemie.Ostrava: Scholaforum, 1996. 31 s. ISBN 80-86058-18-2 Některé chemické pokusy, které se dají realizovat v domácích podmínkách, trvají jen malou chvíli, jiné několik dní. Z tohoto hlediska dělíme pokusy na: • krátkodobé - jejich průběh je rychlý, výsledek reakce je vidět okamžitě • dlouhodobé - mají pomalý průběh (od 1 dne po několik týdnů

Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií - KVIC

 1. JEDNODUCHÉ CHEMICKÉ (DOMÁCÍ) POKUSY Z DOSTUPNÝCH CHEMIKÁLIÍ: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2011 Zaměření: Vysokoškolské vzdělávání Kategorie-témata: pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče Anotace
 2. 3. Vybrané pokusy z domácích chemikálií - mléko A. P řítomnost vody v mléce Chemikálie : mléko, CuSO 4·5 H 2O (pop ř. bezvodý CuSO 4), CoCl 2·6 H 2O, ethanol Pom ůcky : stolní va řič (kahan, stojan, sí ťka), 2 sklenice (kádinky)na mléko, kádinka (100 cm 3), Petriho miska . Roztoky: 5 g CoCl 2·6 H 2O rozpustíme v 60 c
 3. Chemické pokusy v kuchyni pro děti od devíti let. V knize Úžasné chemické pokusy v kuchyni mohou děti starší 9 let experimentovat s materiály, které najdou doma v kuchyni, a odhalovat při tom tajemství chemie. Dalších 40 jednoduchých, ale atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií.
 4. z autorčiny praxe Mikulášská besídka Jak již bylo uvedeno výše, popularizovat chemii lze různým způsobem. Mezi klasické způsoby popu-larizace patří chemické hry (Trčková 2015), efektní pokusy (Solárová 2011), vyprávění z oblasti historie chemie (Solárová, Lichtenberg 1996) apod. Na katedř

význam. Edukační roli mají totiž nejen chemické pokusy prováděné ve škole, ale i v zájmové činnosti mimo školu a pokusy domácí. Z tohoto důvodu je dále v textu používá-no označení edukační chemický experiment. Výuka chemie má díky své experimentální složce velkou výhodu oproti ostatním všeobecně vzdělávací Název workshopu: Jednoduché chemické (domácí) pokusy z dostupných chemikálií. Odborný konzultant: doc. RNDr. Marie Solarová, Ph. ročník: 26 rok: 2017 číslo: 3 plný text: PDF datum elektronické publikace: 31. 10. 2017 DOI: 10.14712/25337556.2017.3.2 ISSN (elektronická verze): 2533-7556 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. abstrak text s náměty pro 40 pokusů, které lze realizovat s pomůckami a chemikáliemi v soupravě, popř. s využitím běžně dostupných látek z praktického života (tyto pokusy pokrývají většinu témat Rámcových vzdělávacích programů z chemie na základních a středních školách Školní chemické pokusy z dostupných chemikálií -- OLA001 781.582 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000076481 Navigace: https://aleph22.vkol.cz/pub / svk01 / 00007xxxx / 0000764xx / 000076481.ht

Seznam Pokusů - Domácí Chemické Pokusy

Pokusy. Jednoduché, okouzlující, domácí, barevné, zajímavé, poučné pokusy ze základních dostupných surovin. Pokusy. Krystalizace roztoku modré skalice 03.11.2013 09:24. Chemikálie: modrá skalice (síran měďnatý), voda Pomůcky: sklenice, nit (bavlnka), tužka Příprava roztoku: nalejte potřebné množství horké vody do. Učitelé chemie ze základních a středních škol mohou při výuce využít novou aplikaci s názvem Pokusnice, kterou vytvořili odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Aplikace zahrnuje databázi ověřených výukových pokusů, seznam dostupných chemikálií a laboratorního vybavení. Chemická kuchařka pro všechny je dostupná na webu www.pokusnice.cz Další úspěšný Proof of Concept (PoC) projekt se dostává k uživatelům. Na přírodovědecké fakultě vznikla aplikace s názvem Pokusnice, ke které byla uzavřena licenční smlouva s externí firmou. Je primárně určena pro učitele chemie na základních a středních školách a spánku, rozmnožování, bezpe čí. Dále jsou to pot řeby z oblasti psychické - potřeba lásky, akceptace, jistoty. Pot řeby sociální - rodina, zázemí, ekonomická stránka. Cílem kurzu je analýza jednotlivých pot řeb se zam ěřením na r ůzné odlišnosti (v ěk, pohlaví, soc. zázemí a jiné) Zkuste tyto zábavné chemické pokusy a aktivity, včetně snadných způsobů, jak změna barvy demonstrace a vytvářejí barevné oheň. a většině chemikálií se nacházejí po celém domě (dokonce non-chemici). Zde jsou některé jednoduché, zábavné chemické pokusy, které můžete udělat doma. Dělat domácí Dippin.

Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > C > Chemické pokusy Souprava Chemie a světlo je určena učitelům chemie, kteří chtějí nadchnout žáky zábavnými pokusy z luminiscence a fotochemie. Rychle a snadno proveditelné pokusy pomáhají svěžím a moderním způsobem ilustrovat celou řadu témat v osnovách ZŠ a SŠ a umožňují žákům získat hmatatelnou a nezapomenutelnou zkušenost s chemií Termokolory jsou barvy citlivé na změnu teploty. Z běžně dostupných chemikálií připadají v uvahu např. Ag 2 [HgI 4] ( reverzibilní změna žlutá červená při cca 60 °C) a Cu 2 [HgI 4] (reverzibilní změna červená černá při cca 90 °C). Výchozí látkou na přípravu těchto termokolorů je HgI 2. Příprava Cu 2 [HgI 4 V této sadě jsou pokusy pouze bezpečné, bez ohně, nebezpečných chemikálií. Návody na pokusy nalezne učitel na CD, které je součástí balení. CD je obsaženo 1x (učitel vytiskne z CD žákům zadání, v případě on-line výuky jim dopředu zašle návod na pokus, který se bude provádět Dělal jsem různé pokusy, bral jsem mámě z kredence nádobí a mycí prostředky, a začínal jsem dělat první experimenty. To mě bavilo. I když je pravda, že mamka moc nadšená nebyla, zavzpomínal na své začátky Matyáš Horálek, který na Fakultě chemické VUT pracuje v laboratoři bioplastů

Platba předem na účet - bezhotovostní platba formou převodu z bankovního účtu klienta na účet eshopu. Nevýhoda této platební metody je 1 - 2 denní čekání na připsání platby na účet eshopu, proto ji nenabízíme v předvánočním období od 10.-24. prosince Krásný pokus z iQparku, který si může každý z Vás vyzkoušet doma. Chemie - Anorganické chemické reakce - Duration: 23:43. Pokusy nás baví 6 - I s teplem se dá hrát (HD.

Školní chemické pokusy z dostupných chemikálií :tématický

Skládá se z databáze školních pokusů, seznamu dostupných chemikálií a seznamu laboratorního vybavení. Nápad na Pokusnici vznikl, když jsme měli na katedře uvítat mladé debrujáry z DDM Olomouc ( debrujár je dítě, které se aktivně zajímá o vědu, techniku a přírodní vědy a je organizované v asociaci debrujárů. Sestavení praktické pom ůcky pro vyu čování žák ů základních škol a víceletých gymnasií. Náplní mají být chemické pokusy, které bude možno realizovat, jak p ři samotném vyu čovaní tak doma, za použití chemikálií dostupných široké ve řejnosti. Požadavky: 1) znalost didaktiky a techniky chemických pokus běžně v domácnosti dostupných chemikálií. jednoduché úkony - ředění kyselin, správně provedená čichová zkouška apod., tam V kapitole chemické pokusy z biochemie jsou uvedeny i některé pokusy důkazů určitých látek a prvků v potravinách. Kniha neobsahuje pokusy, které by měly vzta Pentahydrát síranu měďnatého, neboli modrá skalice, je jednou z poměrně běžně dostupných chemikálií, která se používá jako prostředek proti plísním, mechům a řasám. Je poměrně dobře rozpustná ve vodě a pokud necháme nasycený roztok volně odpařovat na vzduchu, můžeme se dočkat pěkně velkých krystalů

- řešit problémy související s užíváním chemikálií v běžném životě • navrhne a provede jednoduché chemické pokusy a zaznamená jejich výsledek • uvede zásady bezpečné práce v chemické (a z modelu molekuly) chemické slouče-niny − molekuly, atomy − atomové jádro, protony,. 2. Umět popsat všechny vhodné chemické experimenty, které by bylo vhodné realizovat při výuce tohoto tematického celku. Chemické reakce 10 vyuovacích hodin Oekávané výstupy žáka dle RVP rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, provede jednoduché chemické reakce

Jednoduché pokusy pro děti ️ **z dostupných surovin

Školní chemické pokusy z dostupných chemikálií

Termokolory. Termokolory jsou barvy citlivé na změnu teploty. Z běžně dostupných chemikálií připadají v uvahu např. Ag 2 [HgI 4] ( reverzibilní změna žlutá červená při cca 60 °C) a Cu 2 [HgI 4] (reverzibilní změna červená černá při cca 90 °C).. Výchozí látkou na přípravu těchto termokolorů je HgI 2. Příprava Cu 2 [HgI 4]. V 25ml vody rozpustíme 3,3 g jodidu. Dále si vyzkoušeli chemické pokusy z běžně dostupných laboratorních chemikálií (Manganistanový chameleon, Lémeryho sopka, hořící akvárium, chemický Heloween). Atmosféra kurzu byla báječná a podnětná pro všechny přítomné JEDNODUCHÉ CHEMICKÉ (DOMÁCÍ) POKUSY Z DOSTUPNÝCH CHEMIKÁLIÍ Studijní/vzdělávací materiál Vysokoškolské vzdělávání - pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče; Neživá příroda v přírodovědném vzdělávání na 1. st ZŠ Studijní/vzdělávací materiá Návody chemických pokusů pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich učitele. 48 jednoduchých, ale atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií. Zpracováno formou vtipných příběhů, jejichž hlavní postavou je svérázný učitel Horák Modernizace výroby H 2 SO 4 (využití katalýzy) - postup z 2. pol. 19. stol. využíván dodnes. První elektrochemické syntézy - chlor, hydroxid sodný (metody z konce 19. stol jsou používány dodnes). Syntetická (anilinová) barviva. První anilinové barvivo byl purpur. Vývoj technologií zpracování ropy

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY - Google Site

 1. Chemické prvky a periodická soustava - Kovy, nekovy, slitiny Fy-Vlastnosti kovů,nekovů a polokovů Př-Atmosféra a její složky Z-Atmosféra Chemické reakce 11.1 rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce a určí je správně v konkrétních příkladech, provede jednoduché chemické reakce ve školní laboratoř
 2. Z běžně dostupných a levných oxidačních činidel přicházejí v úvahu již zmíněné dusičnany (sodný, draselný, amonný) a manganistany (draselný). Paliva mohou mít podstatu anorganickou (uhlík, síra, kovy v práškové formě) nebo organickou (cukr, mouka, škrob)
 3. Jednoduché zařízení pro demonstraci anomálie vody navrhl v r. 1805 skotský vědec Thomas Charles Hope (1766-1844), mj. objevitel stroncia. Obrázek (obr. 2) je převzat z Wikipedie
 4. Chemické názvosloví, vyčíslování rovnic, názvy sloučenin... S tím vším by vám měla pomoci tato publikace. Stačí vytrhnout některý z pracovních listů, vyřešit cvičení a pak si jednoduše zkontrolovat správnost řešení
 5. Chemické pokusy totiţ umoţňují ţákům objevovat a nalézat odpovědi na otázky, které by bez nich nedokázali zodpovědět 11,12 . Vedle toho, ţe pokusy slouţí jako zdroj nových poznatků a přispívají k chemickému a logickému myšlení ţáků, dodávají podnět

Součástí sady jsou chemické přísady, dále nádobky, zkumavky, kádinky a další. Sada myslí na bezpečnost, takže obsahuje i ochranné brýle a rukavice. Návod obsahuje celkem 15 pokusů a k realizaci některých z nich budete navíc potřebovat pomůcky, které se běžně nacházejí v každé domácnosti (např. vodu, mikr.troubu. K tomu posloužily jednoduché fyzikálně-chemické pokusy z běžně dostupných surovin. Pomocí fixů, papírových kapesníků a vody se nám podařilo rozložit barvy a vytvořit tzv. chromatografii. Při rozpouštění jedlých barviv z bonbón Použití těchto metod po více než 12 let v jedné farmaceutické firmě značně snížilo jejich roční použití myší pro ověřování antivirových chemikálií z 16.000 na 1600. Ve stejnou dobu se počet sloučenin, jež skutečně testovali, zvýšil z 1000 na 22.000 za rok chemická kuchařka pro malé i velké experimentátory Návody na chemické pokusy pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich učitele. Dalších 40 jednoduchých, ale atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií, které volně navazují na 1. díl publikace Jak (ne)vyhodit školu do. jednoduché reakční podmínky použití snadno dostupných výchozích látek a činidel reakce probíhající bez rozpouštědla nebo reakce probíhá v rozpouštědle, které lze snadno odstranit (např. reakce ve vodě

Druhý díl článku se zabývá současným stavem středního odborného školství v oblasti učiva chemické povahy. Poté, co kurikulární reforma začala platit i pro obory vzdělání středního odborného vzdělávání, byl proveden průzkum, který se týkal mimo jiné vybavení, které zde mají učitelé chemie k dispozici Žáci pod odborným dozorem vyučujícího konají jednoduché důkazové reakce přírodních látek, u kterých jim asistují naše studentky a efektní chemické pokusy s kuchyňskou chemií, jenž si Výroba barevného slizu z dostupných surovin: lepidla, mýdla, jedlé sody dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí . objasní nejefektivnější Popíše hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy a jednoduchými pokusy ověří jejich vlastnosti. chemické reakce - výchozí látky, reaktanty, chemický děj, zákon Provede jednoduché výpočty z chemických rovnic Solve the mystery and then use a smartphone or GPS device to navigate to the solution coordinates. Look for a small hidden container. When you find it, write your name and date in the logbook. If you take something from the container, leave something in exchange. The terrain is 2 and difficulty is 1.5 (out of 5)

Efektní pokusy anorganické chemie - NID

Objednávejte knihu Jak (ne)vyhodit školu do povětří v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Jakákoli poctivá debata na toto téma musí vycházet z jednoduché pravdy, že chemické látky, nanesené na kůži, jsou kůží absorbovány, a že většina opalovacích prostředků s UV filtrem sestává z koktejlu chemických látek, které způsobují rakovinu Z tohoto důvodu se připravuje až na místě použití a z bezpečnostních důvodů se nepřepravuje. Z běžně dostupných postupů přípravy oxidu chloričitého jsou to reakcechloritanu sodného buď s chlorem nebo s kyselinou chlorovodíkovou (příprava v generátorech). Každý z obou způsobů má svoje specifické výhody Chemické pokusy s laboratoří i bez ní Vydáno dne 26. 06. 2008 (29809 přečtení) Nedílnou součástí výuky chemie tvoří chemické pokusy. Těm, kdo laborují pravidelně, se možná budou hodit některé z návodů publikovaných na různých webových stránkách

Detail produktu: JEDNODUCHÉ CHEMICKÉ (DOMÁCÍ) P

Chemické pokusy Knihy

O chemické zahrádce jsem se dočetl už jako dítě v nějaké knize, kterou jsem si půjčil z knihovny. Z běžně dostupných chemikálií vypěstujeme barevné rostlinky plovoucí ve sklenici. Co je potřeba. sklenici (třeba zavařovačku) nebo malé akvárium Jednoduché papírové mašinky . Další zajímavé weby. XB - 1 Chemická změna - z výchozích látek vznikají látky chemicky jiné. Patří sem hoření hořčíku, fotosyntéza, dýchání a mnoho změn, na kterých jsou založeny chemické výroby, například výroba kyselin, solí, lihu, piva, papíru, kovů a mnohých dalších

Kdy a Jak Začít S Popularizací Chemie

A6 Chemické reakce, jejich typy, zápis rovnicemi, vyčíslování rovnic (včetně příkladů). Elektrochemická řada napětí kovů a její význam pro reakce. (prosinec/leden). A7 Zákon zachování hmotnosti v chemii. Jednoduché výpočty z chemických rovnic. Student spočítá, kolik čeho při chemické reakci reaguje a vzniká. (leden V prostoru, kde se provádějí pokusy se nesmějí zdržovat malé děti, zvířata a všichni, kdo nemají chráněné oči. Vždy si chraňte oči. Soupravu pro chemické pokusy ukládejte z dosahu dětí do 10 let. Po použití všechno příslušenství očistěte

Kdy a jak začít s popularizací chemie? - Marie Solárová

Školní soupravy - VERKO

Dalšími pokusy vědecký tým z Edinburghu zjistil, jak ovlivní rohovinu paznehtů (a tedy i kopyt) různé chemikálie, se kterými přicházejí kopyta poměrně často do kontaktu: Nejvíce byla chemikáliemi ovlivněná rohovina patek, nejméně rohovina stěny, vždy však chemikálie více poškodily rohovinu nekvalitní než kvalitní Jak (ne)vyhodit školu do povětří. Milan Bárta. Návody chemických pokusů pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich učitele. 48 jednoduchých, ale atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií Efektní chemické pokusy Po příchodu dětí do chemické laboratoře došlo k jejich usazení na předem připravená místa. Studenti SŠ spolu se svým vyučujícím chemie předvedli dětem sérii efektních chemickými pokusů jako jsou např. duch v baňce, nehořlavý kapesník, čpavkový vodotrysk, barvení plamene, samovznícení.

Katalog Vědecké knihovny v Olomouci -- Školní chemické

 1. Vivisekce - násilí páchané na zvířatech: Pojem vivisekce je velmi známý. Stále je však mnoho lidí, kteří netuší, co si pod tímto slovem představit a nevědí, proč proti vivisekci bojují ochránci a ochránkyně zvířat. Zde je proto stručné vysvětlení tohoto pojmu a také objasnění stanovisek bojovníků a bojovnic za práva zvířat
 2. jednou z nejdůležitějších chemikálií tzv. krev průmyslu. Využívá se v ohromném potu chemických výrob. Soli kyseliny sírové se nazývají sírany např.: síran vápenatý - sádra, nebo síran měďnatý - modrá skalice a další. Chemické vlastnosti: Síra se vyskytuje v mocenství -II, IV a VI
 3. u. Stánek biologie lákal děti na hry s chytáním a poznáváním ryb, kvízy a zajímavosti z přírody
 4. Rozhoduje o sumě živin dostupných živému org. Jak se stanovuje ? (z tabulek, pokusem na labor. zv., laboratorně) Bilanční pokusy na zv. (biologické metody - klasická přímá, indikátorová přímá, diferenční nepřímá, substituční nepřímá), laboratorní metody (chemické, infračervená spektroskopie, metody in vitro
 5. imálních nákladů. Žáky je tak možné snadněji motivovat k hlubšímu bádání nad přírodními zákonitostmi. V 15 h proběhla ukázka metodické práce s dětmi v mateřském centru Jablíčko z Nepomyšle

Pokusy :: Chemie dom

Video: Odborníci z UP vytvořili aplikaci Pokusnice pro učitele

Nová aplikace Pokusnice je výsledek Proof of Concept

 1. chemická kuchařka pro malé i velké experimentátory. Celková cena: 0 Kč Počet produktů: K pokladně Košík je prázdný Zboží v košík
 2. »Byly tu pokusy spalovat slámu, je možné pálit pelety nebo brikety, ale pak je třeba vzít v úvahu energetickou spotřebu na jejich výrobu. A to už z ekologického hlediska nevychází tak výhodně jako štěpka,« vysvětluje Hájek důvody, proč mají teplárny takový hlad právě po štěpce
 3. Zde jsou některé zábavné Chemie Demonstrace a experimenty
 4. Školní didaktické soupravy — Chemie a světl

Chemické pokusy - postupy, návody, tip

 1. Laboratorní souprav
 2. Studenti VUT učí děti, že chemie je hra
 3. BUKI Chemická laboratoř 200 pokusů - IQhracky
 • Březina česká republika.
 • Pesto použití.
 • Psč brno bohunice.
 • Al capone mafie.
 • Veganské maso.
 • Bílé džíny pánské.
 • Hranice na moravě psč.
 • Obi olomouc.
 • Nejvetsi clovek v cr.
 • Míza.
 • Smíchovská střední průmyslová škola.
 • Psaní na sklenice.
 • Sc fajne.
 • Bedýnky liberec.
 • Pohádka o koblížkovi scénář.
 • Bonusové kody wot 2018.
 • Intolerance rýže.
 • Hailo schůdky.
 • Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.
 • Suspenzor baseball.
 • Lancety coaguchek.
 • Tepelné elektrarny v cr.
 • Přesazování orchidejí.
 • Gedeon burkhard instagram.
 • Svatební pokladnička na peníze.
 • Kyselý charakter fenolu rovnice.
 • Fytoplankton význam.
 • Ubytování třebíč a okolí.
 • Akryl na nehty recenze.
 • Lebron 16 hot lava.
 • Sběratel sro.
 • Windows media player 11 xp.
 • Krem na nohy dr max.
 • Granitové nádobí recenze.
 • Cerstve boruvky.
 • Rako výprodej.
 • Jehněčí rolovaná plec.
 • Spisovka na dokumenty a4.
 • Dramatizace pohádky o sněhurce.
 • Bakterie ve střevech u dětí.
 • Zlomenina na dotek.