Home

Vyjmenovaná slova souhrnná cvičení pracovní list

Připravili jsme pro vás a vaše děti další cvičení na vyjmenovaná slova. Tentokrát se v textu budou vyskytovat všechny skupiny vyjmenovaných slov. Opět si můžete doplňovací cvičení vytisknout nebo překopírovat je do Wordu a děti mohou vyplňovat i/y přímo tam. Cvičení (Vytisknout na papír formátu A4) 1 Souhrnná cvičení - cvičení zaměřená na doplňování, i, í, y, ý, ale i na rozvoj slovní zásoby a porozumění textu - zaměřené na chytáky (slova, které stejně nebo podobně zní, ale mají jiný význam) - navázání na probrané učivo, prolínání látky - obrázky k vybarvení - např. pro rychlejší žák Vyjmenovaná slova - diktáty 1; diktáty 2; diktáty 3; diktáty 4; diktáty 5; diktáty 6. Vyjmenovaná slova (cvičení na i/y po jednotlivých obojetných souhláskách) Vyjmenovaná slova po B 1; Vyjmenovaná slova po B 2; Vyjmenovaná slova po B 3; Vyjmenovaná slova po B 4; Vyjmenovaná slova po B 5; Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova - souhrnné cvičení 1. B_čí zápasy, b_lo krásně, sl_šíš sovu, v_rob_l to Zb_šek, zapnout si l_že, prázdniny upl_nuly, ospale zaz_vala, bl_zko b_tu, hřb_tovní z_dka, zub s Vyjmenovaná slova po M, pracovní list, pravopis: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E

Souhrnné cvičení - vyjmenovaná slova Zlobidlo

 1. Jednotlivé pracovní listy jsou rozděleny podle písmen. Cvičení jsou zaměřeny nejen na doplňování i/y, ale i na pochopení významu daných slov a jejich použití. Pracovní listy si můžete stáhnout zde: vyjmenovaná slova po B - .docx nebo .pdf; vyjmenovaná slova po L - .docx nebo .pdf vyjmenovaná slova po M - .docx nebo .pd
 2. Vyjmenovaná slova nás provází od 3. ročníků základní školy až do dospělosti. Ovšem jak všichni víme - začátky jsou nejtěžší, proto se v tomto cvičení zaměříme na všechny, kteří s vyjmenovanými slovy začínají. Cvičení se hodí pro 3. - 5. třídu základní školy
 3. Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c
Pracovní listy pro 2

vyjmenovaná slova, přehled, český jazyk, doplňování

Klíčová slova. Vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách. Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity. Aktivita Cílová skupina Žák, skupina žáků S. tupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - první stupeň - první období Typická věková skupina. 7 - 9 let Celková velikost. 71 k znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: vyjmenovaná slova, pracovní listy. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzděláván Velký test na vyjmenovaná slova. Vydáno dne 08.01.2011 od Jana Skřivánková. Čtyřicet otázek zaměřených na procvičování vyjmenovaných slov. Všechny navíc obsahují vysvětlení správné odpovědi Klíčová slova: vyjmenované slovo, VS. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - první období: Typická věková skupina: 7 - 9 let: Celková velikost: 115,93 k

Vyjmenovaná slova - mix :: Vítejte ve třídě U Mufa

 1. Vyjmenovaná slova souhrnná cvičení pracovní list. Vyjmenovaná slova po B - diktáty. 0% Splněno ze všech cvičení. 17 cvičení v kategorii. pouze pro přihlášené? V případě, že neznáte všechna tato slovíčka, doporučujeme vám náš souhrnný přehled
 2. Hravá vyjmenovaná slova s. 28 / cv. 2,3 2. cvičení - vybarvi dvojice slov, které k sobě patří a doplň chybějící písmena Pracovní sešit - Hravá čeština s. 36 / cv. 1, 2; s. 82 / cv. 1, 2 Popis - Můj de
 3. Vyjmenovaná slova - Skupiny slov v českém jazyce v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce (b, f, l, m, p, s, v, z) píše y/ý Velká písmena - Velká písmena patří mezi nejčastější chyby nejen v diktátech na základních školách
 4. Pracovní list č. 12 - český jazyk 4. ročník - řešení Vyjmenovaná a příbuzná slova po P 1. Doplň v následujících slovech chybějící i, y a roztřiď je do tabulky. pytlák, pýcha , netopýří, pila, čepýřili se, přepych, písek, pytel, pýřili se
 5. Vyjmenovaná slova . Skládání slov - 1. ročník. Cvičení můžete využít k procvičení skládání slov z písmen, ale také pro rozlišování podobných hlásek a písmen(l-r, sykavky, d-b-p). a) Doplň slabik
 6. Po - Vyjmenovaná slova - souhrnná cvičení. Pracovní list ČJ1 odeslat ke kontrole. K tématu POEZIE je připravena básnička ČJ2. Děti mají za úkol se ji naučit. Básničkou potěší nejen Vás, ale i třeba prarodiče. Máme v této době všude samé YOUTUBERY, kteří jsou kolikrát dětem vzorem
ČEŠTINA 6 - PhDr

Cvičení vycházejí z moderních tendencí vývoje našeho školství - náročné učivo se procvičuje v zábavných úkolech, tajenkách, osmisměrkách, přesmyčkách, vykreslovacích obrázcích apod. souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Pracovní sešit - Vyjmenovaná slova. pokyny, pracovní list 1, pracovní list 2 , pracovní list 3 16.11.-20.11. Český jazyk: vyjmenovaná slova po B (procvičování); slova souznačná; komunikační a slohová výchova - DOPIS uč. str. 43 - 45 + přehled vyjmenovaných slov po L souhrnná cvičení,.

1) vyjmenovaná slova po P. 2) opakování B. 3) Pracovní sešit 27/2 kapitán - ptakopysk. 4) Pracovní list z moodlu P - cvičení na hledání vyjmenovaných slov a tvorba vět. DOMÁCÍ ÚKOL: Pracovní list z moodlu (Vyjmenovaná slova po P) - vyplnit cel Vyjmenovaná slova: Žák: - pamětně zvládá řadu vyjmenovaných slov - rozumí významu vyjmenovaných slov, používá jejich znalost v praktických cvičeních - zvládá pravopis i/y po obojetných souhláskách ve slovech vyjmenovaných a v jednoznačných případech slov příbuznýc

 1. obojetných souhláskách uvnitř slova; ucelené řady vyjmenovaných slov). Autor Marcela Kunartová (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup Znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova vyjmenované slovo, příbuzné slovo Druh učebního materiálu pracovní list Dru
 2. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ
 3. Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník - Polonická Marie, Brožovaná. Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozenýc..
 4. 2 VYJMENOVANÁ SLOVA PO B Čti slova a přepiš je do ČJ- Š. být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav Slova slož ze skládací abecedy. Význam těchto slov: byt = příbytek nábytek dobytek obyčej = zvyk bylina kobyla býk Přibysla
 5. Souhrnná cvičení. Pracovní list k procvičování vyjmenovaná slova Z vyjmenovaná slova OPAKOVÁNÍ slovní druhy podstatná jména slovesa vlastivěda matematika Kontakt DÚ 1.třída Mgr. Pavla Vránová.
 6. Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 6: Český jazyk: Pravopis slova Vyjmenovaná slova - souhrn (1) 04b: 6: Český jazyk: Pravopis slova: Vyjmenovaná slova - souhrn (1) 05b: Zobrazena cvičení.
 7. Vyjmenovaná slova - diktáty 1; diktáty 2; diktáty 3; diktáty 4; diktáty 5; diktáty 6; Vyjmenovaná slova (cvičení na i/y po jednotlivých obojetných souhláskách) Vyjmenovaná slova po B 1; Vyjmenovaná slova po B 2; Vyjmenovaná slova po B 3; Vyjmenovaná slova po B 4; Vyjmenovaná slova po B 5; Vyjmenovaná slova po B

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M Jméno: 1. Doplň správně. slunná m tina, sm kat sm čcem, nevěří m, nem vá čas, platit m tné, není neom lný, usm vá se, um vat ruce, ochom tá se tu, dům slná sm čka, nedom kavost srdečních chlopní, malý m šák, nem t čas, úzký průsm k, m lý přítel, hm zožravec, m dlo na um vadle, čas. Vyjmenovaná slova 96 cvičení: 02: Souhrnná doplňovací cvičení 48 cvičení: 03: Přijímací zkoušky na střední školu 86 cvičení: 04: Psaní ů a ú 7 cvičení: 05: Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 3 cvičení: 06: Psaní i/í y/ý v koncovkách 29 cvičení: 07: Psaní souhlásek párových 1 cvičení: 08: Psaní s/z v.

Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně. Vyjmenovaná slova po M: Párové souhlásky uvnitř slov b - p: MY, MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE: Párové souhlásky uvnitř slov d - t: HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ. Pracovní list zaměřený na slovesa. Žáci v něm procvičí určování osoby, čísla a času. rostliny slepá mapa sloh slovesa slovní druhy slovní zásoba slovní úloha slovní úlohy sčítání test učení vlastivěda vyjmenovaná slova vzory zlomky česká republika český jazyk živočichov (online cvičení) Kontakt a.

DUMY.CZ Materiál Vyjmenovaná slova po M - pracovní list

 1. Oct 25, 2015 - vyjmenovaná slova po b pracovní list - Hledat Google
 2. Obměna: Učitel připraví pracovní list, nadepíše kurzívou vyjmenovaná slova, avšak chybí její dolní část. Žáci tuto část slova dopisují. Osvědčil se mi postup na karty nadepsat kurzívou vyjmenovaná slova, poté je podélně rozstřihnout
 3. Pracovní listy pro doučování a rozvoj PC dovednos ¡ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Pracovní list ČJ 10: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B Doplň i/í, y/ý: Prázdniny v B__džově B__dlíme v b__tě na Bratislavské ulici. Na prázdniny ale jedeme do B__džova k bab__čce
 4. Pracovní list 1 vyjmenovaná slova a psaní i y Pracovní list 6 Psaní přejatých slov zkratek a značek Pracovní list 7 Souhrnná cvičení k opakování pravopisných jevů Frézování, praktické cvičení, postupy práce Soustružení, praktické cvičení, postupy práce.
 5. Vyjmenovaná slova . být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav
 6. Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění. Informace od učitelek češtiny. Cvičení na vyjmenovaná slova po f. Jak vzniklo jméno Michal

Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník - Polonická Marie, Brožovaná. Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozen Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech - rody, pády, vzory a tvoření správných tvarů v určitých pádech. Odkaz na televizní vysílání 4. ročník. 4. týden - Vyjmenovaná slova po Z. Prezentac Vyjmenovaná slova po L. Vyjmenovaná slova po L - kartičky s významem slov a obrázky . Vyjmenovaná slova po L na www.mojecestina.cz. L - problémové dvojice slov, dokument Word (doc) Souhrnná cvičení. Pracovní list k procvičování. VY_12_INOVACE_Vyjmenovaná slova po B.031: 3. - 5. Žák se naučí vyjmenovaná slova po B včetně slov příbuzných. Pracovní listy k procvičování vyjmenovaných slov po B. Žák přepisuje a řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění

4. týden - Vyjmenovaná slova po P. Pracovní list Pracovní list k procvičování vyjmenovaných slov po P, příbuzných slov, doplňovací cvičení. Luštění Materiál slouží k procvičení vyjmenovaných slov po P. Žáci je budou vyhledávat v osmisměrce a vpisovat do doplňovačky Téma/žánr: čeština - vyjmenovaná slova - pravopis, Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz je kladen na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich.

Vyjmenovaná slova - souhrnné cvičení. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených. Procvičování se zaměřuje na slovní spojení a užití naučeného pravopisu ve větách, které spolu významově souvisejí Na cvičení on line je testík na vyjmenovaná slova. Matematika PS str 20/ 13, 14 vyřeš slovní úlohy do sešitu. 16 - 17 h bude otevřena škola - přineste do vestibulu pracovní sešity ČJ, M, AJ. vyzvednout si je můžete v pondělí mezi 16 - 17 h. Úkoly : Matematika: Opakujeme vyjmenovaná slova, druhy slov. uč str 43/ 2. Sešity: Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník - Polonická, Marie ; Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených. Procvičování se zaměřuje na slovní.

- slova citově zabarvená - slova citově zabarvená II - slovesa - kategorie - slovní fotbal - vyjmenovaná slova - přehled - vyjmenovaná slova - vyjmenovaná slova II - vyjmenovaná slova III - vyjmenovaná slova IIII - vyjmenovaná slova - osmisměrky - vyjmenovaná slova - vybírání slov - vyjmenovaná slova - hledání chyby. Vyjmenovaná slova od B po Z. Pracovní sešit.Vyjmenovaná slova od B do Z. Pracovní sešit obsahuje doplňovací a hravá cvičení s vyjmenovanými slovy pro 4. ročník. V sešitu je zařazeno několik souhrnných opakování. Součástí je i klí..

Kniha: Vyjmenovaná slova od B po Z - doplňovací a hravá cvičení pro 4. ročník; Pracovní sešit obsahuje doplňovací a hravá cvičení s vyjmenovanými slovy pro 4. ročník. V sešitu je zařazeno několik sou.. Cvičení Doplňovačka Rozřazovačka Diktáty Křížovky Roboti Střílečka. Doplňovačka. Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností. Psaní i/y. Měkké a tvrdé souhlásky. Vyjmenovaná slova po B. Vyjmenovaná slova po L. Vyjmenovaná slova po M. Vyjmenovaná slova po P Stáhnout Version Stáhnout 75 Velikost souboru 134.53 KB File Count 1 Datum vytvoření 13. 3. 2020 Poslední úprava 13. 3. 2020 Keltové - pracovní list Pracovní list na procvičení mluvnických kategorií u sloves - vyhledávání, určování, převod do správného tvaru. Související materiály. Hlásky a rozlišovací znaménka Vyjmenovaná slova a slova od nich... Vzdělávací tabulky Vyjmenovaná slova po B. Pracovní listy Vyjmenovaná slova po B. Příbuzná slova. ruzyňský . Cvičení na vyjmenovaná slova po Z. Mlsný jaz_k, z_tra brz_ ráno, neznámý ciz_nec, z_skat vzdělání, jsme na m_zině, podz_mní den, nízký voz_k, mírná z_ma, dvojjaz_čný slovník, přijď poz_tří, brz_ bude z_ma, brz_čko napadne sníh, poz_nkovaný plech, letište Ruz_ně, město se naz_vá, moje.

Vyjmenovaná slova Portál pro školní asistenty a

Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník. Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 5.0 z 5 hvězdiček 2 hodnocení čtenářů Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě.. Úpice a okolí - 10 cvičení: Vyjmenovaná slova po B -10 cvičení : 2. Numbers 1 - 12 - 10 cvičení: Světové strany - 10 cvičení: Vyjmenovaná slova po L -10 cvičení : 3. Numbers 13 - 20 - 10 cvičení: Mapa, plánek - 10 cvičení : 4. School things (Unit 1) - 10 cvičení: Minulost našeho regionu - 10 cvičení : 5 Vyjmenovaná slova po B. Vyjmenovaná slova po B - kartičky s významem slov a obrázky. Vyjmenovaná slova po B na www.mojecestina.cz. Přehled vyjmenovaných slov i s rozšířením o další slova příbuzná, problémová slova. Souhrnná cvičení. Pracovní list k procvičování. Pracovní listy, které jsme nevyužili, si děti donesou do školy! 27. 11. Opakujeme vyjmenovaná slova: Uč. str. 34 cv. 8 napsat do sešitu - pracujte s obrázk Test: Vyjmenovaná slova (Velikonoce v Bullerbynu) V tomto testu si nejen procvičíte vyjmenovaná slova, ale zároveň se i dozvíte, jak se dříve slavily Velikonoce ve Švédsku

Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení ke každému druhu vyjmenovaných slov, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz je kladen na slova stejně a podobně znějící, která se různí v pravopise. V sešitě jsou postupně procvičována vyjmenovaná slova a slova od nich odvozená Vyjmenovaná slova. Cena s DPH 30,00 Dobrý den, stran má 31, procvičovací sešit obsahuje vyjmenovaná slova, slova odvozená, procvičovací cvičení, souhrnná cvičení, tajenky a jiné. S pozdravem Václav Paštika Sevt, a.s. Pracovní sešit - Vyjmenovaná slova - 16 % 4.3.2019 - Explore monika's board vyjmenovaná slova on Pinterest. See more ideas about učení, vzdělávání, třída Opakuj a procvičuj vyjmenovaná slova po B. Vyplň pracovní list 1. 3. V pracovním sešitě vyplň celou stranu 22 a na straně 23/6 a 7. 4. Vypracované úkoly odešli emailem nebo dones do školy do pátku 16. října do 12.00 hodin

Souhrnná cvičení; 3. ročník. Vyjmenovaná slova nově - Pracovní sešit pro 3. ročník 48 Kč skladem DO KOŠÍKU. Procvičujeme vyjmenovaná slova -6% 49 Kč skladem DO KOŠÍKU. Český jazyk - Píšeme bez chyb pro ZŠ a víceletá gymnázia 184 Kč skladem DO KOŠÍKU. VYJMENOVANÁ SLOVA PO B Jméno: 1. Doplň správně. pracuje ledab le, pálí ho dobré b dlo, chtěla se líb t, sb rka známek, hb té ruce, b lit ob dlí, b kovec je karabáč, dob l mob l, pob t střechu plechem, odb jená a vyb jená, způsob t vlnob tí, ab ch uměl násob t, rozdrob t koláč, výkonná sb ječka, říčka B střice.

Na čtvrťácích tě čekají vyjmenovaná slova: oddíl 3 a oddíl 4 (7 cvičení). Kristýna - 7 cvičení, sešit, pracovní sešit, sluníčko (komplet hotovo) Václav - pracovní sešit, sešit, 7 cvičení, sluníčko (komplet hotovo) Kryštof - 7 cvičení, pracovní sešit, sešit, sluníčko (komplet hotovo 4) Čti a vyhledej vyjmenovaná slova - učebnice strana 50 cvičení 10 5) Učebnice Český jazyk strana 5, Abraka dabraka zpaměti ( do 24.3.) 6) Čti z knihy Povídání o Pejskovi a kočičce - Jak si myli podlahu, strana 8 až 13 Vyjmenovaná slova - Pracovní sešit pro 3. a 4. ročník . Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených ČJ - ONLINE VÝUKA - Pracovní sešit - str. 33/cv. 17, 18 - Diktát - Vyjmenovaná slova po V (poslat mailem neopravený) VL - ONLINE VÝUKA - UČ str. 16 - 17, orientace na mapě - zápis Pohoří ZDE DÚ NA ČTVRTEK A PÁTEK ČJ - přepis do školního sešitu z UČ - str. 43/cv. 7a, str.44/cv. 7 b (obě cvičení poslat mailem) P

Diktáty na všechna vyjmenovaná slova (více než 68 cvičení

Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník - Polnická Marie - A5, brožovaná. Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení ke každému druhu vyjmenovaných slov, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz je kladen na slova stejně a podobně znějí.. Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník. 32 Kč. Skladem 31+ ks. Koupit. Anotace. Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených

Vyjmenovaná slova jsou pro děti jednou z nejnáročnějších věcí k naučení. Je důležité vyjmenovaná slova dobře zvládnout a s tím Vám pomohou naše stránky. Najdete tady nejen přehled všech vyjmenovaných slov včetně slov odvozených, ale i spoustu cvičení, diktátů a testů Vyjmenovaná slova po B. Pracovní list k procvičení vyjmenovaných slov po B. S obrázkem lze pracovat dále: vymysli věty na slova, seřaď jak jdou vyjm. sl. za sebou, které chybí?..... vložil: petinav. 4. vloženo: 07.11.201

1.10.1 Vyjmenovaná slova 73 1.10.2 Pracovní list Vyjmenovaná slova po S 74 M 2.1.1 Matematické začátky 78 2.1.2 Pracovní list Kruh 80 2.1.3 Pracovní list Čtverec 81 2.1.4 Pracovní list Číslice s obrázky 82 2.1.5 Pracovní list Šneci lezou všemi směry 83 2.1.6 Pracovní list Doplň počet 8 Vyjmenovaná slova (pracovní list) Užití tvarů bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (pracovní list) Pravopis zdvojených souhlásek -nn (pracovní list) Pravopis předložek s, z (pracovní list) Slovní druhy (pracovní list) Souhrnná cvičení (pracovní list Vyjmenovaná slova po P_pracovní list. Základní pojmy: Vyjmenovaná slova po P_pracovní list . Slova protikladná Shoda přísudku s podmětem - cvičení - vypracovala Mgr. M. Indrová. ČESKÝ JAZYK - Vyjmenovaná slova po L - procvičit si můžeš ZDE Přehled i procvičování vyjmenovaných slov najde třeba i na ŠKOLÁKOVĚ zde. uč. str. 33 - 35 - vše si pozorně pročti, na str. 34 a 35 splň cvičení ústně. PS str. 23 školní sešit - str. 34, cv. 3 - stačí když napíšete slova s vynechanými písmeny :- Vyjmenovaná slova po S: Doplňovačka - Umíme česky; Význam slov 1 - Ryšavá; Význam slov 2 - Ryšavá; Význam slov 3 - Ryšavá; Chytáky - Školákov; Trenažér - Školákov; Vyjmenovaná slova po V: Pracovní list - DUM; Předpony 1 - Školákov; Předpony 2 - Školákov; Předpony 3 - Online cvičení; Předpony.

Přehled všech diktátů, které jsme pro vás připravili. Najdete zde souhrnné diktáty do jednotlivých ročníků ZŠ, diktáty na vyjmenovaná slova, ale i diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. U všech diktátů najdete samozřejmě i řešení Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení ke každému druhu vyjmenovaných slov, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz je kladen na slova stejně a podobně znějící, která se různí v pravopise Opakování gramatiky 4. ročníku - pracovní list (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, slovní druhy) Vzory pod. jmen rodu středního - určování vzorů (cvičení online) Vzory pod. jmen rodu středního - doplňování koncovek (cvičení online) Vzory pod. jmen rodu středního - doplňovací cvičení (cvičení. Pracovní list - 5částí, na každý den jedno cvičení. Přídavná jména - přehled pracovní sešit Pravopis přídavných jmen (modrý) str. 1. Pracovní list - 5 částí, na každý den jedno cvičení. Soubor ke stažení: Čj_5_pracovní_list. Při online vyučování zopakujeme obě části - Slovní druhy, Přídavná jména (Čj- pracovní sešit, školní sešit; M- pracovní sešit, školní sešit; Pr- pracovní sešit, školní sešit) Český jazyk - pracovní list vyjmenovaná slova (dostanete ve čtvrtek) Čtení - čítanka str. 42-43, přečíst a do slohového sešitu napsat odpověď celou větou na otázku č. 1 na straně 43

VY_32_INOVACE_2_3 Český jazyk pro 3

B) Obláčky jsou připravené v počítači a děti doplňují slova v kapkách pomoci klávesnice. Úkol č. 3- Doplňovací cvičení: Žáci dokončí opakování učiva při práci na počítači ve výukovém programu Terasoft Český jazyk 4 (3. ročník - vyjmenovaná slova a slova příbuzná- Souhrnná cvičení 15 Vyjmenovaná slova po P 1. Žáci čtou hlasitým čtením text z pracovního listu, např. metodou, kdy každý žák čte jednu větu. Text mohou číst (méně hlasitým čtením) také dvojice žáků a střídat se po větě, nebo individuálním tichým čtením Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 1. stupeň ZŠ. 2. ročník ZŠ. 3. ročník ZŠ. abeceda. český jazyk. pracovní list. řazení dle abecedy. Vyjmenovaná slova a slova od nich... Vzdělávací tabulky Vyjmenovaná slova po B. Pracovní listy Vyjmenovaná slova po B. Český jazyk : Vyjmenovaná slova. Pracovní list - 5 dalčích cvičení. U 44/7 - připravit si diktát. PS 25/1, 27/8. Do sešitu - U 46/4, 47/7. Matematika : Opakování učiva. U 23/5,6,7 a U 22/5,6 - do sešitu. Přírodověda : Planety Sluneční soustavy (U28), Země (U29) opsat do sešitu modrou tabulku a Vhodné podmínky pro život. Cvičebnice je vhodná pro žáka, který si již osvojil základ vyjmenovaných slov - Vyjmenovaná slova 1. díl. souhrnná cvičení všech vyjmenovaných slov, školák procvičuje ještě více chytáků, doporučujeme procvičovat jako doplňovačky, přepis nebo jako diktáty, doporučujeme při doplňování pracovat s Přehledem.

4. ročník Čj - Procvičován

- Vyjmenovaná slova 1. díl. cvičení na vyjmenovaná slova jsou řazena postupně B,L,M,P,S,V,Z, školák procvičuje chytáky, velké množství slov příbuzných, doporučujeme procvičovat jako doplňovačky, přepis nebo jako diktáty, doporučujeme při doplňování pracovat s Přehledem vyjmenovaných slov, cvičebnice obsahuje klíč 1) Opakuj a procvičuj vyjmenovaná slova po P - vyplň pracovní list a pracovní list s vyjmenovanými slovy po P. 2) V pracovním sešitě vyplň stranu 27. 3) V učebnici si přečti stranu 32 a udělej ústně cvičení 3 a 4. 4) Vypracované úkoly odešli emailem nebo dones do školy do pátku 16. října do 11:00 hodin VY_12_INOVACE_ČJ_I_S2_02 Vyjmenovaná slova - l Mgr. Helena Gubičová Tento materiál je určen žákům učebního oboru kuchař-kuchařka, číšník - servírka jako pracovní list k procvičování pravopisných jevů - vazba na ŠVP. Učební materiál /pracovní list/ obsahuje nejprve úvod (vyjmenovaná slova po l) a pak následuj Hodnocení produktu: 100% 100% (Perfektní) 1 recenze. NNS, 2019, Jaromíra KVAČKOVÁ | Kateřina KVAČKOVÁ, 56, české Pracovní sešit.Vyjmenovaná slova od B do Z. Pracovní sešit obsahuje doplňovací a hravá cvičení s vyjmenovanými slovy pro 4. ročník Osnova vzor. Pracovní list - vypravování o prázdninách. Vzory smutečního projevu. Charakteristika kamaráda. Charakteristika spolužáka. Popis - můj spolužák. Popis kamarádky. Charakteristika spolužačky. Popis a charakteristika osoby. Popis pracovního postupu

Vyjmenovaná slova - mix :: Třída u sluníčk

Vyjmenovaná slova po v; Vyjmenovaná slova po z; Souhrnná cvičení Cvičení. Doplňte y, ý, i, í. Svůj trest si odp kává ve vězení. Sp še ne. P cha předchází pád. Někdo mu prop chnul pneumatiku. Netop r spí hlavou dolů. Řešení. Vyjmenovaná slova nebo slova od nich odvozená: odpykává (pykat), kopyta, pýcha. Čj - On-line hodina - vyjmenovaná slova po Z a slova příbuzná. M - Samostudium - pracovní list na Google classroom. Prv - Samostudium - kvíz na Google clasroom. Čtvrtek 19.11. Čj - Samostudium - Učebnice str. 106, cv. 2 - napiš do sešitu. Aj - Samostudium - Kvíz na Google classroom. Pátek 20. 11 Čj Abeceda - řazení slov podle abecedy (všechna cvičení) Pracovní list - vyjmenovaná slova. Pracovní sešit - str. 9/24, str. 10/1, 2, 3. M Procvičovat všechny násobky!!!! Učebnice str. 10, 11 (vypracovat do sešitu) P web - části rostliny. Vyplnit pracovní sešit str. 6. Z web - Krajin

Vyjmenovaná slova hravě pracovní list - v každém rámečku

Pracovní list pro žáky slouží k upevnění učiva vyjmenovaných slov po B. obsahuje 7 různorodých aktivit i jejich řešení. Vyjmenovaná slova po B diktatorek.cz/pravopis- vyjmenovana - slova - b -help.htm Dnes tu máme pro malé děti cvičení na uvolnění ruky. Dokreslete domeček a nacvičte si rovné čáry i spodní oblouk. Pro předškoláky jsme připravili další pracovní list, ve kterém si mohou procvičit logické myšlení a představivost. Doplňte do hada... Více. Moje miniknížka - barvy. Vyjmenovaná slova. Pracovní list na téma inzerát nabízí 3 druhy cvičení, zahrnuje práci se slovníkem a vlastní tvorbu. List má formát A4, druhá strana listu je vhodná pro nalepení různých inzerátů. List má formát A4, druhá strana listu je vhodná pro nalepení různých inzerátů Vyjmenovaná slova si procvičíme na sluníčku. Zvolíme si v nastavení písmena s, v, z. Poté si procvičíme - každý den: Lukáš P. - sešit, 11 cvičení, pracovní sešit, sluníčko (hotovo) Žák 6 - pracovní sešit, sešit, 11 cvičení, Kristýna - 6 testů, pracovní list, herbář (hotovo) Václav - herbář. Vyjmenovaná slova po -b-Vyjmenovaná slova po -l-Vyjmenovaná slova po -m-Vyjmenovaná slova po -p-Vyjmenovaná slova po -s-Vyjmenovaná slova po -v-Vyjmenovaná slova - souhrnná cvičení; Psaní velkých písmen. Tvarosloví. i/y v koncovkách podstatných jmen; Přídavná jména tvrdá a měkká; Přídavná jména přivlastňovac

Vyjmenovaná slova - Procvičování online - Umíme česk

ŽPS str. 45/ 24 diktát cvičení b) a cvičení 25 vybarvovačka. V pracovní listu máte souhrnné opakování vyjmenovaných slov b,l,m,p,s,v. 14.4. DO PÁTKU 17.4. ŽPS str. 44/22 a,b a 44/23 - doplnit slova opačného významu. Na straně 45 je diktát. Prosím cvičení a) po krátké přípravě nadiktovat vyfotit a poslat. Objednávejte knihu Vyjmenovaná slova v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Cvičení na vyjmenovaná slova

Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasí PRACOVNÍ SEŠIT strana 54/ cvičení 1 - zkus popsat tělo kapra, cvičení 2 - doplň vhodná slova do textu, JČ - SLOVNÍ DRUHY, VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z . 1. PRACOVNÍ SEŠIT str. 13/1 nahoře / SLOVNÍ DRUHY - OPAKOVÁNÍ / 2

Seznam cvičení

PRACOVNÍ LIST VYJMENOVANÁ SLOVA PO L. PL cvičení 5 . PRACOVNÍ LIST. Sl__šela jsem podezřelé zvuky. V dálce se začalo bl__skat. Dědeček koupil starý ml__n. Dědeček je již nedosl__chavý. Usl__šel podezřelý zvuk. Strýc byl ml__nářem. Diamant se bl__skal. Kočičí šramot byl sotva sl__šet SLOVA PROTIKLADNÁ - pracovní list s datem 11.11. Na tuto hodinu jste si měli vytisknout pracovní list. Budeme s ním v dnešní online hodině pracovat, proto doufám, že všichni již máte nachystáno. Tak pojďme na to! Nezapomeňte si vytisknout pracovní list na online výuku dne 13.11. 2020 (na pátek) VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - PRACOVNÍ LIST . 2. VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - PRACOVNÍ LIST . 3 - cvičení - 1, 2 . dopsat písanku str. 18. Čítanka str. 34 - 35. DO PÁTKU TEST VE FORMS NA VYJM. SLOVA. Za DÚ - PRVOUKA: dokončit PS str. 18 + 20 (kdo nestihl/nemá) PŘEČÍST . SI UČ. STR. 24 + 25, PS STR. 2 1.10.2019 - Explore Klara Simandelova's board VYJMENOVANÁ SLOVA on Pinterest. See more ideas about Učení, Výuková schémata, Vzdělávání Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51

Procvičování vyjmenovaných slov - Digitální učební

Pracovní list - vyjmenovaná slova po P - doplňte 2. sloupec; MATEMATIKA Pracovní list č.6 - Násobení jednociferného čísla a dvojciferného čísla s jednou desítkou - cv.53 (Poslat ke kontrole.) PS - s.13/4, 6, 7; PŘÍRODOVĚDA PS - s. 7/2,3,4 - můžete se poradit s učebnicí - list násobení a dělení sloupeček 127 a 113 - pracovní sešit strana 17 cvičení 1. STŘEDA. ČJ - PS žlutý: str 37/ cv. 22 a,b , cv. 23- křížovka - vyjmenovaná slova po B. křížovka - vyjmenovaná slova po L. MATEMATIKA - PS strana 13 cvičení 13, strana 17 cvičení 4 - pracuj s přehledovým sešite ČJ - vyjmenovaná slova po B, diktát, pravopisná cvičení. PS - str. 24 cv. 6. DÚ - pracovní list - (email) - vypracovat a zaslat přes MT nebo emailem ke kontrole. M - Uč. str. 43 cv. 3,4 - do sešitu. PS - str. 23 cv. 4 - bingo. PRV - Uč. str. 19. Školákov - orientace v přírod

 • Kyselá hydrolýza tuků.
 • Canterbury new zealand.
 • Pátrač pohraniční stráže.
 • Island viza.
 • Fasáda dřevostavby.
 • Dolomitický vápenec brno.
 • Kalhotky čistá bavlna.
 • Roční zúčtování daně 2017.
 • Fázové napětí hodnota.
 • Zaplacení pokuty do rakouska.
 • Lovela vyrobce.
 • Alec baldwin brothers.
 • Chráněné rostliny.
 • Zlata vejce agrofert.
 • Význam slova deficit.
 • Autoškola usa.
 • Francouzská přikrývka 220x260.
 • Přesazování orchidejí.
 • Jak dlouho vydrží rybičky v pytlíku.
 • Soutěž o nejlepší ceduli.
 • Skylink live tv na xbox.
 • Pálení žáhy nalačno.
 • Manžel na hodinu herci.
 • Plutonium cernobyl.
 • Výroba úlů.
 • Google had.
 • Černé ovce náměty.
 • Batman vs superman trailer.
 • Delka pristavaci drahy praha.
 • Wordpress aplikace.
 • Pygmalion rozbor doc.
 • Pečení chleba v peci teplota.
 • Rákosová rohož 160 cm.
 • Zákazové dopravní značky mají tvar.
 • Fačr it oddělení.
 • Skyrim cheats level.
 • Matlab 3d graph.
 • Tvorba videa ios.
 • Wakame řasy.
 • Transfer market football 2018.
 • Obi olomouc.